22 Kasım Cuma

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 257
hava durumu

ZÜLKİFL ALEYHİSSELÂM

ZÜLKİFL ALEYHİSSELÂM ZÜLKİFL ALEYHİSSELÂM   İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberliği kesin olarak belli olmayıp, âlimlerin ekserisi peygamber olduğunu söylemişlerdir....
Bu Haber 7 Şubat 2013 00:01 Yayınlandı

ZÜLKİFL ALEYHİSSELÂM

 

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberliği kesin olarak belli olmayıp, âlimlerin ekserisi peygamber olduğunu söylemişlerdir. Asıl ismi Bişr olup, lakâbı Zülkifl’dir.

Elyesâ aleyhisselâmdan sonra, kızmadan sabır göstererek dinin emir ve yasaklarını İsrâiloğullarına bildirmeyi üzerine aldığı, kefil olduğu içim kefâlet sâhibi mânâsında Zülkifl denilmiştir.

Elyesâ aleyhisselâmın amcasının oğludur. İsrâiloğullarına Mûsâ aleyhisselâmın dininin emir ve yasaklarını tebliğ etmiştir.

Allahü teâlânın İsrâiloğullarına gönderdiği peygamberlerden Elyesâ aleyhisselâmın eceli gelip vefâtı yaklaşınca Allahü teâlâ rûhunu kabz edeceğini vahiyle bildirdi ve ”Mülkünü,

İsrâiloğullarından gece sabaha kadar ibâdet eden, namaz kılan, gündüzleri oruç tutan ve insanlar arasında kızmadan hükm edecek birine ver.” buyurdu.

Bu peygamber kendisine verilen emri İsrâiloğullarına bildirdi. Aralarıda bir genç kalkıp: ”Bu işe ben kefil olurum, üzerime alırım.” dedi. Peygamber o gence; ”Bu kavmin içinde senden daha büyükleri var, sen otur.” dedi.

Sonra ikinci defâ aynı teklifi yaptı o genç yine ”Kefil olurum.” dedi. Üçünce defâ aynı teklif tekrarlanınca cevap veren yine o genç oldu.

Bunun üzerine Elyesâ aleyhisselâm, onun yerine halife bıraktı. Bu genç Bişr idi. Bu sebeble o gence Zülkifl lakâbı verildi.

Bu genç aldığı vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirmek için çalişırken İblis (Şeytan) onu kıskandı ve bu vazüfeyi yaptırmamak için çeşitli hilelere baş vurdu.

Fakat bu genç İblisin hilelerine aldanmadan aldığı vazifeyi eksiksiz yerine getirdi. Bu hâlinde dolayı Allahü teâlâya şükür etti.

Allahü teâlâ Zülkifl aleyhisselâma peygamberlik vazifesi verdi. Zülkifl aleyhisselâm Mûsâ aleyhisselâmın dininin emir ve yasaklarını insanlara bildirdi. Tevrât’ı okuyup hükümlerini yerine getirdi.

Tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirdikten sonra Şam beldelerinden birinde vefât etti.

Kur’ân-ı kerimin Enbiyâ sûresi: 85-86. âyet-i kerimelerinde, Sâd sûresi: 48. âyetinde Zülkifl aleyhisselâmla ilgili haberler verilmektedir.

 

Asıl adı Hezekiel-Hazkil olan Zülkifl As. Elyasa As.’a mü’minler huzurunda kefil olunca Zülkifl adıyla anılmaya başladı. Zülkifl As. daha sonra peygamberlikle görevlendirildi. (Sad-47,48)

Bu devirde putlara tapan israil kralı Yehoaş, halkını da putlara tapmaya zorluyordu. Zülkifl As. birgün krala: “Putlara tapmaktan vazgeçin, zira üzerinize öyle bir azap gelecek ki, İsrail Devleti perişan olacak ve 100 yıl kendini toparlayamayacak.” Dedi.

Zülkifl As.’ın bu sözlerine kimse inanmadı. Güçlü bir devlet olan Asurlulara her yıl vergi ödeyerek, Asurluların himayesinde yaşayan İsrailoğullarına ertesi yıl vergi memurları gelince, vergi vermeyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine Asurlular, İsrail Devletine saldırarak binlerce kişiyi kılıştan geçirdiler. Kalanların üçte biri Asya’ya sürgüne gönderildi. Diğer üçte bir kısmı orada yaşayan Asur’lu halka köle olarak verildi. Zülkifl As. ve bir kısım mü’minlerin de içlerinde bulunduğu diğer üçte bir kısım ise kaçmayı başararak Yahuda devletine sığındılar. Yahuda kralı Yoaş, Zülkifl As.’a iman ederek devletinin Asurlulardan korunması için ona her türlü yetkiyi verdi.

Zülkifl As. altın putları eritip para bastırdı. Bu para ile şehrin surlarını sağlamlaştırıp, yeni silahlar yaptırdı. Üç sene zarfını Yahuda devleti kuvvetlendi ve zapt edilmesi güç bir duruma erişti. Zülkifl As. bu süre zarfında, halkı imana davet görevini Yeremya adında üstün ahlak ve fazilet sahibi bir zata vermişti.

Bu arada Zülkifl As. Yena isimli bir hanım ile evlendi ve Minşa adında bir oğlu oldu.

Nihayet Asurlular büyük bir ordu ile Yahuda devletine saldırdılar. Ancak ordu şehrin yakınlarına geldiğinde, büyük bir kasırga ile helak oldu. Asurlular daha sonra Medyalılar ve Babillilerle (Geldaniler-Keldaniler) ile birleşerek daha büyük bir ordu ile Yahuda’ya saldırdılar. Bu defa da ordu açlık, suzuzluk ve veba salgını sonunda geri çekilmek zorunda kaldı.

Nihayet Babil Kralı Nebukadnessar (Buhtunnasar) ordusu ile yenide saldırdı ve bu kez Yahudalıları vergiye bağlamayı başardı. Yahuda’dan içlerinde Zülkifl As. ‘ın, Tevrat’ı ezbere bilen dört talebesinin de bulunduğu bazı esirlerle birlikte sarayına döndü. Kral esirlerden Daniel, Hananya, Mişael, ve Üzeyr adlarındaki bu dört talebenin ilim ve hikmetlerinden etkilenerek onları sarayında ağırladı ve kendilerine yanında önemli görevler verdi. Kral bir müddet bir müddet sonra büyük bir put yaptırdı ve tapınmak için bütün halkı topladı. Ancak bu dört gencin oraya gelmediklerini haber alınca gazaba gelerek, büyük bir ateş yaktırıp onlaı ateşe attırdı. Fakat ateş bu dört imanlı gence hiçbir zarar vermedi. Bu gören kral onları serbest bıraktı.

Diğer yandan Yahuda kralı Yoaş, Nebukadnessar’a vermekte olduğu vergiyi reddeince Nebukadnessar yeniden bir ordu ile Yahuda devletine saldırdı. Halkın büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi. Hasta olan kral Yoaş’ı öldürerek, yerine onun oğlu Amatsa’yı kral olarak tayin etti. Hatta Nebukadnessar’ın Mescid-i Aksa’yı bile yerle bir ettiği rivayet edilmektedir.

Bu olay israiloğulları ve Yahuda devletinin çok uzun yıllar karanlık ve zulmet içinde kalmalarına sebep oldu. Saklandığı mağaradan bu olayları üzülerek izleyen Zülkifl A.s birkaç gün sonra Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuştu.

4 – Biz İsrailoğulları’na Tevrat’ta şu hükmü verdik: “Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.”5 – Birincisinin zamanı gelince,üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar, evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaad idi.6 – Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık.

(İsra,4-5,6)

 Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.