25 Mart Pazartesi

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 257
hava durumu

Surelerin Fazilet ve Esrarı

Surelerin Fazilet ve Esrarı   Surelerin Fazilet ve Esrarı 1. Besmelenin Esrarı: Besmele “Bismillahirrahmanirrahîm” ayetidir. Fatiha suresinin ilk ayeti olan besmele...
Bu Haber 29 Mart 2013 01:30 Yayınlandı

 

Surelerin Fazilet ve Esrarı


1. Besmelenin Esrarı:
Besmele “Bismillahirrahmanirrahîm” ayetidir. Fatiha suresinin ilk ayeti olan besmele Kur’ân-ı Kerimde her surenin başında ayrı ayrı nazil olmuştur. Anlamı “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım” demek olduğundan her surede ayrı bir anlam ifade eder. Zira Allah’ın en azam isimleri olan “Rahman” Allah’ın rahmetinin, “Rahim” kelimesi ise “Şefkatinin” unvanı ve özel ismidir. Dolayısıyla her surede o surenin ifade ettiği rahmet ve şefkatin unvanı olduğu için surenin muhtevasına göre farklı manaları ifade etmektedir.Peygamberimiz (sav) buyurdular:
1. Bismillah her hayrın başıdır.
2. Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur.
3. İnsanoğlunun avretini cin ve şeytanlardan korumanın yolu “Bismillah” demektir.

Besmelenin Esrarı:
1. Besmele 19 harftir, şeddeli ve mükerrer harfleriyle 21 harftir. Cehennemin zebanileri de on dokuzdur. Besmeleye devam eden cehennemden ve bu on dokuz zebaniden kendisini korumuş olur. 19 Asır deccalın geleceği deccaliyet asrıdır. 21. Asır Besmelenin manasının dünyaya hâkim ve hükümran olmasını ifade eder. Daha sonra ise kıyamet kopacak demektir.
2. Gece yatarken 21 defa okunursa uykusuzluktan ve korkulardan kurtulur.
3. Zalim birinden korkan 50 defa okursa zulmünden korunur.
4. Devam eden bir ağrı üzerine üç gün arka arkaya 100’er defa okunursa okunsa ağrısı gider.
5. Unutkanlığı çok olan bir bardak suya 113 defa okuyup içerse unutkanlığı gider.
6. Bir kâğıda kopya kalemi ile 40 defa yazar bir bardak suda imha edilir içirilirse hasta şifa bulur. Doğum anındaki kadına içirilirse doğumu kolay olur.
7. Devamlı başı ağrıyan birisi bir kâğıda 21 defa yazar ve içerse başında gezdirirse baş ağrısı gider.
8. Bir kâğıda 101 defa yazılır ve tarlaya gömülürse mahsul bol ve bereketli olur, afattan mahfuz kalır.
9. “Rahîm” ismi-i ilâhisi 190 defa yazılır da üzerinde gezdirilirse silah tesir etmez.

2. Fatiha Suresi:
Fatiha Suresi üç defa nazil olduğu rivayet edilmektedir. En azam ve büyük bir suredir. Besmele ile beraber yedi ayettir. Rivayetlerde “Kur’ân Fatiha Suresinde, Fatiha ise ilk ayeti olan Besmele’de toplanmıştır” denilmektedir. Bu nedenle Fatiha Suresi Kur’ânın özü ve çekirdeğidir. İnsanın yaratılış amacı Allah’ı bilmek ve nimetlerine hamd etmek olduğu için bu sure bu amacı tam olarak gerçekleştiren bir suredir.

Peygamberimiz (sav) buyurdular:
1. Kur’ânın en azam ve en önemli suresi “Elhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn!” suresidir. O “Seb’al-mesânî ve’l-Kur’âni’l-azîm”dir.
2. “Elhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn” “Ümmü’l-Kur’ân”dır. “Seb’al-Mesânî”dir.

Fatiha’nın Esrarı:
1. Fatiha insanı Allah’ın öfkesinden korur.
2. Fatiha ölümden başka her derde devadır.
3. “Hamd” şükrün anahtarıdır. Bu nedenle Fatiha şükrün ifadesidir.
4. Mühim bir ihtiyâcı olan Fatihayı 40 akşam namazından sonra okursa Allah her muradını verir.
5. Hz. Ali (ra) önemli bir ihtiyacı olan her namazdan sonra 100 defa Fatiha okumaya devam etsin. En önemli ihtiyaç cehennemden kurtulup cennete girmektir. Buna devam eden ihtiyacını biiznillah karşılanmış bulur.

3. Âyete’l-Kürsî:
Kur’ân-ı Kerimde Allah’ın zatından bahseden en önemli ayet “Ayete’l-Kürsî”dir. Bu sureye şeref veren ve faziletli kılan Allah’ın zatından bahsetmesidir. Allah ayete’l-kürsiden daha değeri bir ayet yoktur.

Peygamberimiz (sav) buyurdular:
1. Allah’ın kitabındaki en büyük ayet “Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyu’l-kayyûm” dur.
2. Ayete’l-Kürsî okunan eve şeytan yaklaşamaz.
3. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ânın zirvesi “Bakara Suresi”dir. Bakara Suresinin zirvesi ise “Ayete’l-Kürsi” ayetidir.
4. Peygamberimiz (sav) “Sizden biriniz uyumadan önce bin ayet okuyamaz mı?” buyurdu. Sahabeler “buna kimin gücü yeter?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Sizden biriniz uyumadan Âyete’l-Kürsiyi okuyamaz mı? Ayete’l-Kürsi bin ayet değerindedir” buyurdular.
5. Kim evden çıkarken Âyete’l-Kürsiyi okursa dönene kadar Allah’ın koruması altında olur.
6. Kim her namazın arkasından “Âyete’l-Kürsi” okursa, sonunda 33’er defa “Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber” derse ölünce mutlaka cennete girer.
7. İçinde devamlı olarak “Ayete’l-Kürsi” okunan evde şeytan barınmaz, sihir tesir etmez ve Allah o evi de içindekileri de koruma altına alır.

Ayete’l-Kürsi’nin Esrarı:
1. Evden çıkarken okunursa o eve 30 gün hiçbir şer dokunamaz.
2. Eve geldiği zaman okursa Allah o evden fakirliği kaldırır.
3. Yatarken veya yolculuğa çıktığı zaman 7 defa okur ve altı yöne ve içine nefes ederse Allah onu her tehlikeye karşı korur ve muhafaza eder.
4. Bir bardak suya 50 defa okur ve üfler sonra onu içerse aklı ve fehmi ziyade olur.
5. Ezan ve kamet arasında okunursa günahlara kefaret olur.
6. Her namazdan sonra okunursa çok büyük fazileti vardır.

4. Yasin Suresinin Fazileti:
Yasin Suresini sabah ve akşam okumanın pek çok esrarı ve hikmetleri vardır. Peygamberimiz (sav) “Yasin Kur’ânın kalbidir” “Her ne murad için okunursa o ihtiyacı giderilir” buyurmuşlardır.
Peygamberimiz (sav) Yasin Suresi ile ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır.
1. Her şeyin bir kalbi vardır, Kur’ânın kalbi de Yasin Suresidir. Kim “Yasin Suresini” bir defa okursa on defa Kur’an hatmetmiş kadar sevaba nail olur.
2. Yasin Kur’ânın kalbidir. Yasin Suresini okuyan hiç kimse yoktur ki Allah onu ahirette affetmesin. Ölülerinize Yasin okuyunuz.
3. Kim her gece Allah rızası için Yasin-i Şerifi okursa kesinlikle affedilir.

5. Duhan Suresinin Fazileti:
Duhan Suresinin fazileti konusunda peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır.
1. Kim bir gece “Hâ-Mîm” ile başlayan Duhan Suresini okursa sabaha kadar 70 bin melek ona dua ve istiğfar eder.
2. Kim Cuma gecesi Duhan Suresini okursa affedilir.
3. Kim Cuma gecesi veya Cuma günü Duhan Suresini okursa Allah ona cennette bir saray bina eder.

6. Mülk Suresinin Fazileti:
Peygamberimiz (sav) “Mülk Suresi”nin fazileti konusunda şöyle buyurmuşlardır.
1. Kur’ânda 30 ayetlik bir sure vardır ki bu Mülk Suresidir, kim bu sureyi okursa affedilir.
2. Mülk Suresinin Tevrattaki adı “Mania Suresi”dir. Ona “Mania” denmesinin sebebi okuyan kabir azabından koruduğu ve kabir azabına mani olduğu içindir.
3. Peygamberimiz (sav) Tebareke’l-Mülk Suresini okumadan uyumazdı.

7. Bazı Surelerin Faziletine Dair Hadisler:
Bakara Suresinin son ayetleri olan “Amenerresûlü” “Âyete’l- Kürsi” “Mü’min Suresi” “Hâvâ-Mîm” Surelerinin fazileti konusunda peygamberimiz (sav) şöyle buyurdular:
1. Kim “Hâ-Mîm” ile başlayan Mü’min Suresini ve sonrasında “Ayete’l-Kürsi” ile beraber sabah-akşam okursa, sabah-akşam Allah’ın hıfz-u inayeti ile korunur.
2. Kim Bakara Suresinin son iki ayetini yatmadan önce okursa ona yeterlidir.
3. Kim gece kalktığı zaman dışarı çıkarak abdest alıp semaya, gökyüzündeki yıldızlara bakarak “Al-i İmran Suresinin” tefekkür ile ilgili ayetlerini okuyarak tefekkür ederse ve sonrasında on bir rekât “Vitir Namazını” kılarsa peygamberin sünnetine uymuş olur. Peygamberimiz (sav) “Bu ayetleri okuyup tefekkür etmeyene yazıklar olsun” buyurmuşlardır.
4. Kim “Müsebbihât” adı verilen ve “Sebbaha-Yüsebbihu” ile başlayan beş sureyi okursa “Bin ayet” okumuş gibi sevap kazanır.
5. Kim “Haşir Suresinin” son ayetlerini üç defa “Eûzü billahi’s-semîu’l-alîmü mine’ş-şeytanirracim” cümlesi ile okursa Allah onun için 70 bin melek müekkel kılar da kıyamete kadar ona dua ederler.
6. Kim Haşir Suresinin son ayetlerini okursa akşam okursa sabaha kadar ölürse şehittir. Sabah okursa akşama kadar ölse manevî şehit olarak ölmüş olur.
7. Bu gece bana bir sure nazil oldu ki benim için bu sure güneşin üzerine doğup battığı yerlerden bana daha hayırlıdır. Bu sure “İnnâ Fetehnâ Leke” suresidir.
8. Kim “Kehf Suresi”nin evvelinden ve sonundan on ayet ezberlerse ve okumaya devam ederse deccalın şerrinden korunur.
9. Kim Cuma günü “Kehf Suresini” okursa onun nuru ona bir hafta, iki Cuma arası yeterlidir.
10. Her gece “Vakıa Suresi”ni okumaya devam edene ebediyen fakirlik isabet etmez.
11. “Zilzal Suresi” rubuu’l-Kur’ân, yani Kur’ânın dörtte birine muadildir.
12.  “Kul yâ eyyühe’l-kâfrûn” rubuu’l-Kur’an yani, Kur’ânın dört birine muadildir.
13. “Kul hüvallahü ahad” sülüsü’l-Kur’ân, yani Kur’ânın üçte birine muadildir.
14. “İzâ câe nasrullahi ve’l-Feth” küçük Fetih Suresidir ve rubuu’l-Kur’ân, yani Kur’ânın dörtte birine muadildir.

8. İhlâs Suresinin Fazileti:
İhlâs Suresi hâlis Tevhit inancını ve Allah’ın zâtî sıfatlarının tamamını içine aldığı için Kur’ânın “Tevhit Hakikatini” tam olarak yansıtır. Tevhidi ders verdiği için bir adı da “Tevhit Suresi”dir. Ancak halis inanç ancak tevhit inancı olduğu için bu sureye İhlâs Suresi denilmiştir. Kur’ânın üç temel iman esası vardır ki bunlar “Tevhid, Ahiret ve Nübüvvettir” İhlâs suresi Tevhidi tam olarak ifade eder. Bu nedenle Kur’anın üçte birine denktir. İslam bilginleri “Üç ihlas bir Fatiha bir hatim sevabı kazandırır” demişlerdir.

Peygamberimiz (sav) İhlâs Suresi hakkında şöyle buyurur:
1. Kul hüvallahü ehad Kur’ânın üçte birine denktir.
2. Peygamberimiz (sav) “Biriniz gece uyumadan Kur’ânın üçte birini okuyamaz mı?” buyurdu. Sahabeler “Buna kimin gücü yeter?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Kul Hüvalalhü Ehad” Kur’ânın üçte birine denktir” buyurdular.
3. Bir kimse her gün yüz ihlâs okursa elli senelik günahı affolunur. Kendi üzerinde ancak borç hakkı kalır.
4. Kim ihlâs suresini on defa okursa Allah ona cennette bir saray bina eder.
5. İhlâs suresini seven ve devamlı okuyanı Allah sever.

9. Muavvizateyn (Felak ve Nas) Sureleri:
Peygamberimize (sav) Yahudiler sihir yaptılar. Bir tarağa saçları doladılar. Bir ipe sihir kelimeleri okuyarak on bir düğüm attılar ve götürüp bir kör kuyuya attılar. Peygamberimiz (sav) sihrin tesirinden çok bunaldı ve yerinden kalkamaz oldu. Cebrail (as) geldi ve Onbir ayetten ibaret olan “Muavvizateyn” yani Allah’a sığınma ayetlerini getirdi. Sihir aletlerinin yerini söyledi. Hz. Ali (ra) gitti kuyudan onları aldı ve geldi. Peygamberimiz (sav) Muavvizateyn suresinin ayetlerinin her birini okudukça bir düğüm açıldı ve bitince tüm düğümler açıldı ve rahatladı, sıkıntıdan kurtuldu. Bu nedenle bu surelere “Muavvizateyn” yani Allah’a sığınma ve korunma sureleri denir.

Peygamberimiz (sav) bu sureler hakkında şöyle buyurdular:
1. Kul Hüvallahü Ahad ve Muavvizateyni sabah akşam üçer defa okumak her şey için sana yeterlidir.
2. Peygamberimiz (sav) rahatsız olunca kendi kendine Muavvizateyni okuyarak ağrıyan yerine üflerdi. Ağrısı arttığı zaman bu sureleri okur ve ağrıyan yerini mesh eder ve ovardı.
3. Her namazdan sonra Muavvizateyn ve ihlâs surelerini okumayı peygamberimiz (sav) emretmişlerdir.

10. Bazı Surelerin ve Ayetlerin Fazileti Hakkında Rivayetler:
İslam bilginleri bazı ayet ve surelerin fazilet ve esrarı hakkında şöyle demişlerdir:
1. İmam-ı Azam “İsm-i Azamın” Fatiha, Ayete’l-Kürsi ve Kadir Suresinde olduğunu beyan etmişlerdir.
2. Ulema “Beyyine Suresini” münafıkların okuyamayacağını ifade etmişlerdir.
3. Kim peygamberimizi (sav) rüyada görmek istiyorsa 1000 Kevser Suresi ile beraber 1000 Salavat-ı Şerifeyi okumayı tavsiye etmişlerdir.
4. Fetih Suresini okumaya gücü yetmeyen Nasr Suresini okumalıdır. Zira o küçük Fetih suresidir.
5. Kâfirun Suresini sabah akşam ve uyurken okuyan şirk ve küfürden beri olur.
6. İhlas Sureleleri “Kafirun ve Kul Hüvallahü Ehad” sureleridir.
7. Gece istediği saatte uyanmak isteyen Kevser Suresi ile beraber Kehf Suresinin son iki ayetini okur uyursa biiznillah uyanır. (Kul lev kane’l-bahru midâden li nefide bahrî…”
8. Bir vasıtaya bindiğin zaman şu ayetler okunmalıdır. Bunlar emniyet sigortasıdır. “Bismillahi mecrîhâ ve mürdehâ inne rabbi legafûru’r-rahîm.” “Sübhânellezî sahhare lenâ hâzâ ve mâ künnâ mukrinîn…”
9. Evden çıkarken “Bismillahi ve billâhi ve tevekkeltü ala’llahi ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyu’l-azîm” duası ve “Allahümme ehricnî muhrace sıdkın, ve edhilnî mudhale sıdkın, ve’calnî min ledünke sultânen nasîrâ!” ayeti okunur.
10. Peygamberimiz (sav) Cuma günü sabah namazında birinci rekatta Secde Suresini, ikinci rekatında “Hel etâ ala’l-İnsan” Surelerini okurdu.
11. Peygamberimiz (sav) sabah namazının sünnetinde birinci rekatta “Kâfirun” ikinci rekatta “İhlas Suresini” okurdu.
12. Arafe günü 1000 ihlas-ı şerifi ne niyetle okursan o niyetin gerçek olur. Dişi hiç ağrımayan bir genç 1000 ihlası diş için okursa diş ağrısı görmez. Baş ağrısı için okuyan baş ağrısı görmez.
13. Muhiddin-i Arabî hazretleri her gün Kur’ândan 3 hizp okunmasını tavsiye etmişlerdir.
14. Kim evden çıkarken 11 ihlâs suresi okursa Allah o evi her nevi şerden korur.
15. Kim korku zamanında abdestle sabah 7 Ayete’l-Kürsi, 11 İhlas ve 3’er Muavvizateyn okursa her şey için yeterlidir. Biiznillah zarar görmez.
16. Saad b. Ebi Vakkas (ra) Duanın kabulünün ön şartı “Helal lokma yemektir” demiştir. Bütün bunlardan faydalanmanın şartları “İman, abdest, helal lokma yemek ve ihlası esas almaktır.”
17. Her arzu için Allah’ın “Esma-i Hüsnasından” hangisi ihtiyacına taalluk ediyor ise o ismin ebced değeri kadar her gün okumaya devam etmek ile o ihtiyacını mutlaka görürsün.
18. Besmeleyi her gün yüz defa okuyan veya “Rahman ve Rahîm” isimlerini yüz defa okuyan gafletten ve unutkanlıktan kurtulur ve ahlakı güzelleşir.

Son Olarak:
1. Peygamberimiz (sav) “Mü’min kardeşinin duasını almaya devam edin. Siz kimin duası ile necât bulacağınızı ve kurtulacağını bilemezsiniz” buyurmuşlardır.
2. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir” (Barla Lahikası, 135) demektedir.
3. Şu unutulmamalıdır ki “Dua eden dua alır.” Bol bol dua edin…
4. “Dua ibadetin iliğidir.”
5. Yer gök dua üzerinde durur.
Etiketler:  Sure Ayet Surelerin Fazileti Esrar Besmelenin Esrarı Fatiha Suresi Yasin Suresinin Fazileti İhlas SuresiMuavvizateyn Ayetel-KürsiYorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.