20 Mart Çarsamba

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 257
hava durumu

Seçme-Dualar,çok-Faydalı-Dualar

Seçme-Dualar,çok-Faydalı-Dualar İman duası Allahümme inni e’üzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-ma la-a’lemü...
Bu Haber 22 Temmuz 2013 01:59 Yayınlandı

İman duası Allahümme inni e’üzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-ma la-a’lemü inneke ente allamülguyüb. (Sabah ve akşam okumalıdır.)
 “Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh” 
(Bu duayı sabah namazından sonra okuyanın imanla ruhunu teslim edeceği bildirildi.)
“Ya Allah ya Allah ya hayyü ya kayümü ya zelcelali vel ikram, es’elüke en tuhyiye kalbi bi nür-i ma’rifetike ebeden ya Allah ya Allah.” duası da imanla ölmek için her zaman okunmalıdır.

 

İstigfar duası Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estagfirullahel’azim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel-kayyüme ve etebü ileyh’ okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.
Hadis-i şerifte, “İstigfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teala, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır” buyuruldu.
Derdlerin, belaların gitmesi için, istigfar okumak çok faydalıdır.
İstigfarlardan meşhür olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezi la ilahe illa hüverrahmanirrahim el-hayy-ül-kayyümüllezi la-yemütü ve etübü ileyh Rabbigfir li” istigfarıdır.
Bu istigfarı yirmibeş kere okursa, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, bela olmaz. Bunu her sabah ve akşam okumalıdır. Alimlerin çoğu, talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsiye etmişlerdir. Çok faydasını görmüşlerdir.
Günde en az yüz defa, Estagfirullahel’azim… söylemek çok faydalıdır.
Her zaman ve her yerde ve namazlardan sonra ve yatarken, manalarını düşünerek, çok “Estagfirullah min külli ma kerihallah” veya kısaca “Estagfirullah” demelidir.

 

Af ve magfiret için dua Af, mağfiret ve afiyet için çok dua etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli dua, “Allahümme rabbena ati-na fiddünya haseneten ve fil-ahıreti haseneten ve kı-na azabennar”dır.
Her zaman şu magfiret duasını okumalıdır: “Allahümmagfir li ve li-abai ve ümmehati ve li-ebnai ve benati ve li-ihveti ve ehavati ve li-ecdadi ve ceddati ve li-a’mami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-mü’minine vel-mü’minat vel hamdü-lillahi Rabbil’alemin!” (Kadın okursa, zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine, ebeveyhi demelidir.)
Allahü tealanın magfiretine sığınarak,”Allahümme magfiretüke evsa’u min zünübi ve rahmetüke erca indi min ameli” duasını da okumalıdır. (Ya Rabbi! Magfiretin, benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bana, amelimden daha ümmid vericidir) demektir.
Af magfiret için şu dua da okunmalıdır:
“Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Afüvvü ya Kerim! Fa’fü anna, vagfirlena, verhamna, vensurna alel-kavmil kafirin!”

 

Doğruyu  yanlışı öğrenmek için duası “Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittiba’ahu ve erinel batıla batılan verzukna ictinabehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer “. Manası: (Ya Rabbi! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et! İnsanların en üstünü hurmetine bu duamızı kabül buyur!).

 

Korkulu zamanlarda okunacak dua Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcid”, yani “La havle vela kuvvete illa billahil’aliyyil’azim” çok okumalıdır.
Muhammed Masum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için beşyüz kere La havle vela kuvvete illa billah ile evvelinde ve ahırında yüzer defa salevat-ı şerife okuyup dua etmelidir”.
Mu’avvizeteyn,yani iki Kul-e’üzü’yü çok okumak da faydalıdır.
Ayrıca, Li ilafi süresi, hergün ve her gece hiç olmazsa onbirer def’a okumalıdır.
Sübhanellahi vel-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil’aliyyil’azim, (  duasını da gece gündüz çok okumalıdır.
Peygamberimiz, Allahümme inni es’elüke bihakkıssa’iline aleyke, ya’ni (Ya Rabbi! Senden isteyip de, verdiğin kimselerin hatırı için, senden istiyorum!) derdi ve böyle dua ediniz buyururdu. Sebeplere yapışıp, emredilen şeyler okunduktan sonra böyle dua etmelidir.
İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken gece, bir handa kaldılar. “Bu gece bir bela zuhur edecektir. ‘Bismillahillezi la-yedurru maasmihi şeyün fil-erd-ı vela fissemai ve hüvess-semiulalim’  duasını besmele ile okuyun!” buyurdu.
Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara birşey olmadı. Dert, bela, fitne ve hastalıklardan korunmak için, sabah-akşam, İmam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Bir yere gelen kimse “Euzu bikelimatillahi-ttammati min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiç birşey zarar veremez.”
Korkulu şeyden kurtulmak veya bir dileğe kavuşmak için, Taha suresi’nin 37. ayetinden (Velekad’dan), 39. ayetin sonuna (ala ayniye) kadar  kağıda yazıp, su geçirmez bir kılıfla mesela PVC ile kaplatıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür.

 

Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dua (Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ül’azim-ür-raüf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!)
(La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.)
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır”
“La ilahe illallah demek 99 belayı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”
“La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır”
“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teala işini kolaylaştırır.”
“Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekil” deyiniz!”
“Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belaları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.”
“Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim’i okursa, Allahü teala üzüntüsünü giderir.”
İmam-ı Rabbani hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.
Dert ve beladan kurtulmak için okunacak dua Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Birinize derd ve bela gelince, Yünüs Peygamberin duasını okusun! Allahü teala Onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: La ilahe illa ente sübhane-ke inni küntü minez-zalimin”.
Yine hadis-i şerifte, “Sabah, kalkınca, üç kere Bismillahillezi la-yedurru ma’asmihi şey’ün fil’ardı vela fissema ve hüvessemi’ul’alim,  okuyana akşama kadar, hiç derd, bela gelmez” buyuruldu.
“Bismillahirrahmanirrahim ve la-havle ve la-kuvvete illa billahil’ aliyyil’azim.”  Duası da, ruhi hastalıklar ve bütün hastalıklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve murada kavuşmak için beşyüz kerre okunur. Evvelinde ve ahirinde yüzer def’a salevat-ı şerife okuyup dua etmelidir. Ayrıca şu dua da okunmalıdır.
“Ya Allahü biketehassantü ve biabdike ve resülike seyyidine Muhammedin sallallahü teala aleyhi ve sellem estecertü.”

 

Cinnin musallat olmaması için okunacak dualar
Cinden kurtulmak için on şeyi yapmalıdır:
1- E’üzü Besmele ile Fatiha süresi okumalıdır.
2- E’üzü Besmele ile iki Kul-e’üzüyü okumalıdır.
3- E’üzü Besmele ile Bekara süresini okumalıdır.
4- E’üzü Besmele ile Ayetelkürsi okumalıdır.
5- E’üzü Besmele ile Bekara süresinin son ayetini okumalıdır.
6- E’üzü Besmele ile Ha-Mim Mü’min süresinin başından (masir)e kadar ve Ayetelkürsi okumalıdır.
7- “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli şey’in kadir” okumalıdır. (21) defa
8- Çok (Allah) demelidir.
9- Hep abdestli bulunmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir.
10- Günah işlemekten, kadınlara bakmaktan, çok konuşmaktan, çok yimekten ve kalabalıktan sakınmalıdır.
(Berekat) kitabında, imam-ı Rabbani hazretlerinin Cinden korunmak için, “La havle vela kuvvete illa billah-il-aliyyil’azim” okuduğu yazılıdır.
İmam-ı Şarani hazretleri, “Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz” buyurdu.
Eshab-ı kiramdan Ebü Dücane hazretleri anlatır:
Bir gece yatarken, değirmen sesi gibi ve ağaç yapraklarının sesi gibi, ses duydum ve şimşek gibi, parıltı gördüm. Başımı kaldırdım. Odanın ortasında, siyah birşeyin yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi derisi gibi idi. Yüzüme, kıvılcım gibi şeyler atmaya başladı. Hemen Resülullaha gidip, anlattım. “Ya Eba Dücane! Allahü teala, evine hayır ve bereket versin!” buyurduktan sonra kalem ve kağıd istedi. Hz. Ali’ye bir mektüb yazdırdı. Mektübu alıp, eve götürdüm. Başımın altına koyup, uyudum. Feryad eden bir ses, beni uyandırdı. Diyordu ki, “Ya Eba Dücane! Bu mektübla, beni yaktın. Senin sahibin, bizden elbette çok yüksektir. Bu mektübu, bizim karşımızdan kaldırmaktan başka, bizim için, kurtuluş yoktur. Artık, senin ve komşularının evine gelemiyeceğiz. Bu mektübun bulunduğu yerlere gelemeyiz”. Ona dedim ki, sahibimden izin almadıkca bu mektübu kaldırmam. Cin ağlamasından, feryadından, o gece, bana çok uzun geldi. Sabah namazını, mescidde kıldıktan sonra, cinnin sözlerini anlattım. Resülullah buyurdu ki: “O mektübu kaldır. Yoksa, mektübun acısını, kıyamete kadar çekerler!”.
Bir kimse, bu mektübu, yanında taşısa veya evinde bulundursa, bu kimseye, eve ve etrafına cin gelmez ve dadanmış olup zarar veren cin de gider. Bu mektup, kitabın sonunda vardır.
Bu ayet-i kerimeleri okumakla ve bu mektübu taşımakla ve şifa ayetlerini okumakla ve yazıp suyunu içmekle faydalanmak istiyenlerin Ehl-i sünnet itikatına uygun olarak doğru iman sahibi olması lazımdır. Bunları yazanın ve kullananın itikadı doğru olmazsa ve küfür alametlerini kullanır, haram işlerse, faydaları görülmez.  Detaylı Bilgi için Medyum Recep Kaplan Hocamıza Müracat Edebilirsiniz.

Günahların affı için dua Her günahın affı için, kalb ile tevbe etmek ve dil ile istigfar etmek ve beden ile kaza etmek lazımdır. Yüz kere tesbih etmek, yani “Sübhanallah-il-azim ve bi-hamdihi” demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak, çok iyi olur.
“Sübhanallahi ve bi-hamdihi sübhanallahil-azim.” (10) Bunu, her gün ve her gece yüz kerre okumalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sabah-akşam 7defa “Allahümme ecirni minennar” diyen cehennemden kurtulur”
“Sabah-akşam 7 defa, “Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kafi gelir.”
“Sabah akşam yüz defa “Sübhanallahi ve bihamdihi, diyenin, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.”

 

Hamd ve şükür duası  Her sabah bir kere “Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr” demeli ve her akşam (Ma esbaha) yerine (Ma emsa) diyerek, hepsini aynen okumalıdır.
Peygamberimiz buyurdu ki,”Bu duayı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü ifa etmiş olur”. Abdestli okumak iyi olur ise de şart değildir. Hergün ve her gece okumalıdır.
Hamd ve şükür için de şu dua okunmalıdır:
“El-hamdü-lillahi daimen ve ala külli hal ve E’üzü billahi min hal-i ehlinnar”.
Şu dua da okunmalıdır:
“Elhamdülillahi ala ni’metil islam. Ve ala tevfikil iman. Ve ala hidayetil rahman.”

 

Hastanın iyileşmesi için dua Eshab-ı kiramın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için dua istiyen bir amaya, abdest alıp, iki rekat namaz kılmasını, sonra “Allahümme inni es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, ya Muhammed inni eteveccehü bike ila Rabbi fi haceti-hazihi, li taktıye-li, Allahümme şeffi’hü fiyye”  duasını okumasını emretmiştir.
Eshab-ı kiram, bu duayı hep okurdu. Bu duada, dileğin kabül edilmesi için, Muhammed aleyhisselamı vesile edilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim ve la-havle ve la-kuvvete illa billahil’ aliyyil’azim. Duası da bütün hastalıklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve murada kavuşmak için beşyüz kerre okunur. Evvelinde ve ahirinde yüzer def’a salevat-ı şerife okuyup dua etmelidir.
Hadis-i şerifde buyuruldu ki, “Bir hasta, ‘la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin’ i   kırk def’a okursa, şehid olarak vefat eder. Şifa bulursa, bütün günahları af olur.”
Aişe validemiz buyurdu ki, Resülullahın bir yerinde ağrı olsa iki Kül e’üzü süresini okuyup, mubarek avucuna üfler, elini ağrı olan yere sürerdi.
Bir gün iki gözü a’ma bir kimse gelip, “ya Resülallah “sallallahü teala aleyhi ve sellem” Allahü tealaya dua et, gözlerim açılsın,” dedi. Peygamberimiz, “Kusürsuz bir abdest al! Sonra Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum.Senin hatırın için kabül etmesini istiyorum.Ya Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatcı eyle! Onun hurmetine duamı kabül et!” duasını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı. Bu duayı Müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksadlarına kavuşmuşlardır.

 

Kalbde imanın sabit kalması için dua Resülullah her zaman, “Allahümme, ya mukallibelkulüb, sebbit kalbi, ala dinik”  duasını okurdu ki, Ey büyük Allahım! Kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, yani dininden döndürme, ayırma! demektir. “Allahümme ya muhavvilel havli vel-ahval havvil halena ila ahsenil hal!” (Ey, herkesin hallerini değişdiren Allahım! Bize iyi haller ihsan eyle!) duasını okumalıdır.

 

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için dua “Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ül’azim-ürraüf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!
E’üzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin. “ Bu dua her sabah ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veya yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur. Bir kimseye okurken, E’üzü yerine (Ü’izüke) denir. İki kişiye okurken (Ü’izü-küma) denir. İkiden fazla kimseye okurken, (Ü’izü-küm) demelidir.
Her türlü kötülükten kurtulmak için için şu dua  da okunmalıdır:
“E’üzü bikelimatillahit-tammati min şerri külli şeytanin ve hammatin. Ve min şerri külli effakin kazibetin. Ve min şerri külli gammazin hainetin. Ve min şerri külli aynin lammetin. Ve min şerri külli bid’atin dalletin.”
Zarar ve kötülüklerden kurtulmak için “Eüzü bikelimatillahi-ttammati min şerri ma haleka.” duasını okuyan, bir yere gelince, o yerden kalkıncaya kadar zarar ve kötülüklerden kurtulur.
Bir hadis-i şerifde, “Birşeyden zarar gören, abdest alıp iki rek’at namaz kılsın! Sonra; Ya Rabbi! Senden istiyorum. Senin alemlere rahmet olan Peygamberin Muhammed aleyhisselamı vesile kılarak sana yalvarıyorum. Ya Muhammed! Dileğimi kabül etmesi için Rabbime seni vesile ediyorum. Ya Rabbi! Onu bana şefa’atcı et desin” buyuruldu Detaylı Bilgi için Medyum Recep Kaplan Hocamıza Müracat Edebilirsiniz.

 

Fitneden korunmak için  dua Fitneden korunmak için, “Allahümme inni eüzü-bike min azabil-kabri ve min azabinnar ve min fitnetil mahya velmemati ve min fitnetil Mesihiddeccal.”duası okunmalıdır. Resülullahın, “Allahümme inni es’elü-ke fiilel hayrat ve terkelmünkerat ve hubbel-mesakin ve iza eredte fitneten fi kavmi fe-teveffeni gayre meftün” duasını okuduğunu imam-ı Muhammed bildiriyor.
Bu dua, (Ya Rabbi! Bana hayrlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkarmak istediğin zaman, fitneye karışmadan canımı al!) demektir.

 

Çarşıya giderken okunacak dua “La ilahe illallahü vahde hü la şerike leh, le hül mülkü ve le hül hamdü, yuhyi ve yümit, ve hüve hayyün la yemüt, bi yedi-hil-hayr, ve hüve ala külli şey’in kadir.”

 

Şehid olarak ölebilmek için dua Hergün yirmibeş kere “Allahümme barik li filmevt ve fi-ma ba’d-el-mevt”  okuyanlar, Duha yani kuşluk namazı kılanlar, her ay üç gün oruç tutanlar, yolculukta da vitr namazını terk etmiyenler, ölüm hastalığında, kırk kere “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü min-ez-zalimin”  okuyanlar, her gece Yasin okuyanlar, abdestli olarak yatanlar, devamlı olarak mudara edenler yani dini korumak için dünyalık verenler,her sabah veya akşam devamlı olarak üç kere “E’üzü billahissemi’il’alimi mineş-şeytanirracim” ile (Haşr) süresinin sonunu okuyanlar “Ahıret şehidi” olurlar.
Peygamberimiz buyurdu ki, “Bu duayı okuyan kimse, duayı sabahleyin okursa ve akşama kadar ölürse, şehit derecesine vasıl olarak ölür. Akşamleyin okursa, yine sabaha kadar ölürse, aynı şekilde aynı dereceye ulaşır. Dua şudur: Allahümme ente rabbi lailahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mesteta’tü eüzü bike min şerri ma sana’tü ebüü leke bi-ni’metike aleyye ve ebüü bi zenbi fağfirli zünübi feinnehü la yağfirüzzünübe illa ente. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.
Kabir ziyaretinde okunacak dualar Kabristana gelen bir kimse, ayakda, Esselamü aleyküm, ya Ehle dar-il kavm-ilmü’minin! İnna İnşaallahü an karibin biküm lahikün, der. Sonra, Besmele ile onbir İhlas ve bir Fatiha okur. Sonra, Allahümme rabbel-ecsadilbaliyeh, vel-ızamin nahire-tilleti harecet mineddünya ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyha revhan min indike ve selamen minni, duasını okumalıdır.
Allahümme inni eteveccehü ileyke bi cahi nebiyyike’l-Mustafa nebiyyi’r-rahme, en la tüazzibe hazihi’l-meyyit, derse kabirdeki meyyitin günahları afvolur.

 

Kalbi öldürmemek için okunacak dua Kalbini öldürmemek için şu duayı okumalıdır. Bu dua, Resülullahın tavsiye eylediği bir duadır. “Ya hayyü ya kayyüm ya bediassemavati vel erdı ya zel celali vel ikram, ya lailahe illa ente-es’elüke en tuhyiye kalbi bi-nüri marifetike ya Allahü ya Allahü ya Allah celle celalüh.”  Bunu sabah namazından sonra okumalıdır.
İmanın zayıf olmaması, yani daim kendinde kalıp, onunla beraber Allahü tealanın huzuruna çıkmak için, şu duayı günde kırk defa okumalıdır: “Ya hayyü ya kayyüm ya zelcelali vel ikram, ya la ilahe illa ente.”  Sultan-ı Enbiyanın ölüm zamanında dahi okuduğu dua: “Sübhanellahi ve bi hamdihi estağfirullahe ve etübü ileyh.”

 

Ezan duası Resülullah Efendimiz buyurdu ki: “Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duayı da okuyunuz.” buyurmuştur: “Allahümme rabbe ha zihid-davetit-tammeti ves-salatil-kaimeti ati Muhammedenil-vesilete vel fadilete ved-dereceter-refiate veb’ashü mekamen mahmüdenil-lezi ve’adtehü inneke la tuhlifül-miad. La havle vela kuvvete illa billahil’aliyyil’azim”.
”Ezan okunurken şu duayı okuyun:
“Ve ene eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh ve raditü billahi rabben ve bil-islami dinen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resülen nebiyya”
Başka bir hadis-i şerifte de  Resülullah bir hadis-i şerifinde, “Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur” buyurdu.
(Hayye ala)ları duyunca bunları söylemeyip, (la havle vela kuvvete illa billah) der. Ezandan sonra salevat getirilir. Sonra ezan duası okunur. İkinci (Eşhedü enne Muhammeden Resülullah) söyleyince, iki baş parmağının tırnaklarını öptükten sonra, iki göz üzerine sürmek müstehabdır. Eyyüb Halid bin Zeyd cami’inin müezzinleri her namazdan sonra şu duayı okurlardı: “Rabbena amenna bi ma enzelte vetteba’ nerresüle fektübna ma’aşşahidin”.

 

Günahlara keffaret için dua Resülullah efendimiz buyurdu ki: “Ey ümmet-ü eshabım, sizler sabahları kalkarken şu duayı okuyun: Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahil azim.” Bu dua, okuyanın o günkü günahlarına kefaret olur.
Yine buyurdu ki, “Her kim bu duayı günde on kere okursa, Hak teala o kimseye kırkbin sevap ihsan eder: Eşhedü en lailahe illallahü vahdehü la şerike lehü ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten vela veleden velem yekün lehü küfüven ehad.”

 

Sohbetten dağılırken okunacak dua Bir toplantıdan kalkıldığı zaman şu dua okunmalıdır: “Sübhanek-allahümme ve bi hamdike, eşhedü en lailahe illa ente vahdeke la şerike leke ve estağfirüke ve etübü ileyke.”  Resülullah Efendimiz buyurdu ki, “Kıyamet günü büyük ölçeklerle, bol sevap kazanmak istiyen kimse, bir meclisten kalkınca Sübhane rabbike ayet-i kerimesini okusun!”

 

Gece uyanınca okunacak dua Peygamberimiz buyurdu ki: “Gece uyanınca, şu duayı okuyan, her istediğine nail olur: “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

 

Evden çıkarken, girerken okunacak dua Evinden çıkarken Ayet-el kürsi okumalı. Evden çıkarken “Ayet-el kürsi”yi okuyan, eve dönünceye kadar belalardan emin olur. Hadisi şeriflerde buyuruluyor ki:“Evinden çıkarken Ayet-el kürsi okuyana, yetmiş melek, evine dönünceye kadar dua ve istigfar eder.”“Evinden çıkarken “Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah” diyen, tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.”“Eve girerken İhlas-ı şerifi okuyan, yoksulluk görmez!”  Bir kere “Kulhüvallahü” süresini ve bir kere de “Ayetelkürsi”yi okuyanın evine şeytan giremez.

 

Yatarken okunacak dualar Yatağına E’üzü ve besmele okuyarak girmeli. Sağ yan üzerine kıbleye karşı yatmalı. Sağ avucunu sağ yanağın altına koymalı. E’üzü besmele ile bir Ayet-el-kürsi okumalı. Sonra herbiri için besmele okuyarak, üç İhlas, sonra bir Fatiha, sonra birer def’a iki Kul e’üzüyü okumalı. Sonra üç def’a Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa hu… okumalı Üçüncüsüne el-hayyel-kayyüme ve etübü ileyh, ilave etmeli. “Tevekkeltü alellah. La havle vela kuvvete illa billah” okumalı. “Allahümmagfirli ve li-valideyye ve lil mü’minine vel mü’minat” ve bir salevat-ı şerife ve bir “Allahümme rabbena atina fiddünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kına azabennar bi-rahmetike ya Erhamerrahimin.” ve üç veya on veya kırk yahud yetmiş kerre istigfar ve bir kelime-i tevhid okuyup, uyumalıdır.
Yatarken Tebareke ve Secde süresini okumak da çok faydalıdır.

 

Yemek duası    Yemeğe başlarken besmele çekmek yani “Bismillahirrahmanirrahim” demek ve sonunda “Elhamdülillah” demek sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Yemekten sonra, “El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min gayri havlin minna ve la kuvveh” duasını okuyanın günahları affolur.” “Bir kimse, yiyip içtikten sonra, “El hamdülillahillezi atameni ve eşbeani ve sakani ve ervani” duasını okursa, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.” Peygamber efendimiz yemekten sonra “El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin” duasını okurdu Yemeklerden sonra, yukarıdaki duaları da içine alan şu duayı okumak daha uygundur:
“El-hamdü-lillahillezi eşbeana ve ervana min-gayri-havlin minna ve la kuvveh. Allahümme at’imhüm kema at’amüna. Allahümmerzukna kalben takıyyen, mineşşirki beriyyen la kafiren ve şekıyyen velhamdülülillahi rabbilalemin”

 

Murada kavuşmak için dua “Fetavai kari-ül-hidaye”de diyor ki: Dileği olan kimse, yatacağı zaman abdest almalı, temiz bir örtü üzerinde oturup, üç defa salevat okumalı, sonra herbirine Besmele çekerek on Fatiha ve sonra onbir İhlas okumalı, sonra üç salevat okumalı, sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatıp uyumalıdır. Niyet ettiği şeyin nasıl olacağını, biiznillah rü’yada görür. “Mekatib-i şerife” kitabında buyuruldu ki: Hacetlere, dileklere kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını silsile-i aliyye denilen alimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek dua etmelidir. Mesela, “Ya Rabbi, filan yere sağ salim gidip gelmek nasib eyle, filan sıkıntıdan beni kurtar.” gibi dua ettikten sonra, “Bu duamı silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle” demelidir!
Ama, bir zat gelip, “Ya Resülallah! Allahü tealaya dua et, gözlerim açılsın” dedi. Peygamber efendimiz de, “Kusursuz bir abdest al! Sonra, ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçı eyle! Onun hürmetine duamı kabul et” duasını okumasını söyledi. O da, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı.
Bu duayı müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksatlarına kavuşmuşlardır. Ancak, namaz kılmıyanın, haram işliyenin ve kalbi gafil olan ettiği duadan tam netice alamaz.Ehl-i sünnet itikadında olmıyanın okuması faide vermez. Hak teala, herşeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak istiyen, o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz, insana sıhhat, şifa vermek için, dua etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır.

 

Musibet karşısında okunacak dua Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Birinize bir musibet veya bir bela geldi mi, “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” dedikten sonra “Ya Rabbi, senin yanında bu musibetin ecrini [sevabını] bekliyorum, bunun ecrini bana ver ve bunu daha hayırlı bir şeyle değiştir” diye dua etmelidir.” “Bir musibet karşısında innalillah…dedikten sonra , musibetin sonucu güzel olur.”
“Bir müslümanın ölümünü duyunca, “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” dedikten sonra, “Ya Rabbi onu salihlere kat, rahmetine eriştir, çoluk çocuğuna iyilikler ihsan et, bizi de onu da mağfiret et” diye dua edin!” [İnna lillah ve inna ileyhi raciun, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesidir. “Elbette biz, Allahü tealanın kuluyuz, ölümden sonra dirilerek yine Ona döneceğiz” mealindedir.

 

İstihare namazı ve duası Gusül abdesti alınır. Gusülden sonra, “İstihareye niyet ettim” diyerek iki rekat namaz kılıp, yatılır. Birinci rekatta (Kafirün), ikinci rekatta (İhlas) süresi okunur.
İstihare yapması sünnettir. İstihare namazından sonra şu dua okunur: “Allahümme inni estehirüke bi-ilmike ve estaktirüke bi-kudretike ve es’elüke min fadlikel’azim fe inneke takdirü ve la akdirü ve ta’lemü vela a’lemü ve ente allamül-guyüb”
Yedi gece böyle istihare yapılır. Sonra, kalbe gelen şey yapılır. İstihareden sonra, abdestli olarak, kıbleye dönüp yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görmek hayra alamettir. Siyah veya kırmızı görmek şerre alamettir denildi. İstihare namazını başkasına kıldırmak sünnet değildir. İstihare yapmasını öğrenmeli, bu sünneti kendisi ifa etmelidir. Bedenle yapılan ibadetleri başkasına yaptırmak caiz değildir.
İstihareden istenilen neticenin sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için, öncelikle düzgün bir itikada sahip olmakla beraber, guslün de şartlarına uygun alınmış olması lazımdır. Hanefi mezhebinde diş dolgusu ve kaplaması olanın guslü geçerli olmadığı için, böyle kimsenin Maliki mezhebini taklid ederek gusletmesi gerekir.

 

Nazar duası  Nazar haktır. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Peygamberimiz, nazar ile ilgil olarak,”Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar” “Hoşa giden bir şeyi görünce, “Maşaallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez.” buyurdu.
Sabah-akşam, 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim”  okuyan, büyü, nazar ve zulümmden korunur.” Göz değene, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır:
“Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.”
Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn (Felak ve nas)  ve Kalem suresinin son iki ayetini (ve in yekadüllezine keferü leyüzliküneke biebsarihim lemma semi-uz- zikra ve yekülüne innehü lemecnünün ve ma hüve illa zikrun lilalemine okumanın muhakkak iyi geldiği bildirimiştir. Ayat-ı hırzı okumak ve üzerinde taşımak da çok faidelidir.
Herkes, bilhassa nazarı değen kimse, beğendiği birşeyi görünce “Maşaallah” demeli, ondan sonra, ne söyliyecekse, o şeyi söylemelidir. Önce Maşaallah deyince, nazar değmez.
Büyüklerimizin bildirdiği Nazar Duası şöyle:
Bismillahirrahmanirrahim bismillahi azim-iş- şani şedid-il birri ma şaallahü kane habese habisün min hacerin yabisin ve şihabin kabisin. Allahümme inni radedtü ayn-el aini aleyhi ve ala men ehabb-en-nasi ileyhi ve fi keyedihi ve kilyetihi lahmün rakikun ve azmün dakikun fima lehü yeliku ferci-il basara hel tera min fütürin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hasian ve hüve hasir ve in yekadüllezine keferü leyüzliküneke biebsarihim lemma semi-uz- zikra ve yekülüne innehü lemecnünün ve ma hüve illa zikrun lilalemine la havle vela kuvvete illa billah-il aliyy-il azimi La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi. Sadaka rasülullahi sallallahü teala aleyhi ve selleme. Detaylı Bilgi için Medyum Recep Kaplan Hocamıza Müracat Edebilirsiniz.

 

Büyüden, sihirden kurtulmak için okunacak dua
 Sihir, büyü nedir?
Cinlerin insanlarda yaptıkları hastalıklara “Sihir Büyü” denir. Müslüman olan cinlerin insanlarla bir alakası yoktur. Bunlar, yalnız ibadet ederler. Bunlardan insanlara zarar gelmez. Kafir olan cinler, insandan ayrılmazlar. Cinler her şekilde görünürler. Böcek şekline, mikrob şekline de girerler. İnsanın damarlarında dolaşırlar. Yalnız mü’minlerin kalbine giremezler. Kafir cinler, iyi insan şekline de girer. Her iyiliği yapar. İnsanlara faideli olurlar. Kafir ve fasıklarla arkadaşlık yapınca, hiç ayrılmazlar. Kafir insanlar gibi, her iyiliği yapınca, arkasından küfre, fıska sebeb olurlar. İnsanın göstereceği kimselerde hastalık, sihir yaparlar. Bu hastalıkdan kurtulmak için, bu cinni yok etmek veya kovmak lazımdır.
Sihir, büyü, yapmak haramdır. Sihir vasıtasiyle her dilediğini yapacağına inanan, kafir olur. Sihirin te’sirine inanmayan da kafir olur. Sihrin, diğer ilaclar gibi, Allahü teala dilerse te’sir edebileceğine inanmalıdır. Her dilediğini, Allahü tealanın yaratacağına inanmak küfür olmaz ise de, büyük günahtır.
Peygamber efendimize büyü yaptılar. Ağır hastalandı. Cenab-ı Hak, Felak ve Nas sürelerini gönderdi, bunları okuyarak büyüden kurtuldu. Resülullah efendimiz buyurdu ki: “Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın, imanı gittikten sonra büyü te’sir eder.” ”Falcıya, büyücüye, kahine giderek, onların söylediklerine inanan, Kur’an-ı kerime inanmamış olur.”
Hayırlı iş yapmak için de haram işlemek (büyü çözmek için büyü yapmak) caiz değildir.  Büyüden kurtulmak için, diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeblere yapışmak lazımdır.
Bu sıkıntılar, ruhi hastalıklar için, kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:
Bir miktar suya Ayet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalıdır! Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusledilmelidir!
Üç kere Salevat-ı şerife okumalı, sonra yedi Fatiha, yedi Ayet-el kürsi, yedi Kafirun suresi, yedi İhlas-ı şerif, yedi Felak ve yedi Nas surelerini okuyup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflemelidir! Bunları tekrar okuyup hastanın odasına, yatağına, evin her yerine, bahçesine üflemelidir!
– Fatiha, Ayet-el kürsi ve dört kul, (yani Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri) yedişer kere okunup hastaya üflenirse, bütün afetler, dertler için, sihir (büyü), nazar için iyi gelir. Tuz üzerine okunup, suda eritilerek içmek de olur.
– Sabah akşam, Bekara suresinin başından dört ayet ve Ayet-el kürsi ile, Ayet-el kürsiden sonraki iki ayeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 ayet, hastanın üzerine okunursa, iyi olur.
– “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” okunmalıdır!
– Günde 500 kere “La havle vela kuvvete illa billah-il-aliyyilazim” okunmalıdır! Başlarken yüz kere salevat ve bitirince de yine yüz kere salevat getirmelidir!
– 25 kere Estagfirullah denir. Sonuncusunda ve etubü ileyhe kadar okunur. Sonra onbir ihlas ve yedi kere Fatiha-i şerife ve otuz üç kere, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ruhlarına ve sonra Silsile-i aliyye denilen büyük alimlerin isimlerini söyleyip; bu büyüklerin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için Allahü tealaya dua edilir. Hergün sabah-akşam böyle dua edilir. (Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri “Şifa için okunacak dua” bahsinde yazılıdır.)
Ayat-i hırz nasıl okunur?
Abdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde (“yenfüs” yazan yerlerde), hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her okumasının sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rifai ve İmam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.
Ayat-i hırz nedir?
Ayat-i hırz, şu sure ve ayetlerdir:
Fatiha, Bekara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255, 256,257 ve 285,286, Al-i İmran 18,19. ayetten sadece: “İnneddine indellah-il-islam” kısmı, Al-i İmran 26,27, Al-i İmran 154, Enam 17, Araf 54, 55,56, Tevbe 51, Tevbe 128,129, Yunüs 107, Hud 56, İbrahim 12, İsra 43 ve 110,111, Müminun 116,117,118, Ankebut 60, Rum 17,18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11, Saffat 180,181,182, Feth 27, 28,29, Rahman 33,34,35,36, Hadid 1,2,3,4,5, Haşr 21,22,23,24, Cin 1,2,3,4,5,6, Buruc 20, 21,22, İhlas, Felak ve Nas sureleri.( Bu ayetler, Hakikat Kitabevi’nin (0212 523 45 56) neşrettiği, “İslam Ahlakı “ kitabında ayat-ı hırz hakkında geniş bilgi vardır. Kitabımızın sonunda bu ayetlerin orijinali yazılıdır.
Ruhu sıkıntılar için ayrıca fenni tedavi için doktora da gitmek gerekir. Organik bir rahatsızlık da olabilir. Peygamber efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. Detaylı Bilgi için Medyum Recep Kaplan Hocamıza Müracat Edebilirsiniz.
Şeytan ve düşman şerrinden korunmak için E’üzü Besmele ve Kul e’üzü sürelerini okuyup, sonra “E’üzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lamme” okumalı ve “Bismillahillezi la-yedurru ma’asmihi şey’ün fil’ardı vela fissema ve hüvessemi’ul’alim” okumalı ve yetmiş kerre “Estagfirullah min külli ma kerihallahül’azim ellezi la ilahe illa hüvel-hayyel kayyüm ve etübü” okumalı ve hepsini okurken, manalarını düşünmelidir. Estagfirullah: beni af et ya Rabbi demekdir ve “Allahümme inni e’üzü bike min hemezatişşeyatin” okumalı, sonra “Allahümme inni e’üzü bike min azabil-kabri ve min azabinnar ve min fitnetil mahya velmemati ve min fitnetil Mesihiddeccal” okumalıdır.

 

İftar Duası Güneşin battığı iyi anlaşılınca, önce E’üzü ve Besmele okuyup, (Allahümme ya vasi’al-magfireh igfirli ve li-valideyye ve li-üstaziyye ve lil-müminine vel müminat yevme yekümülhisab) denir. Bir iki lokma iftarlık yiyip, (Zehebezzama’ vebtelletil-urük ve sebetel-ecr inşaallahü teala)  denir ve yemeğe başlanır.

 

Şifa için okunacak dua Hasta, sabah ve yatsı namazlarından sonra, abdestli olarak üç istigfar, sonra üç Fatiha okuyup şöyle dua yapar:
“Elhamdülillahi Rabbil’alemin vessalatü vesselamü ala Resülina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma’in.
Ya Erhamerrahimin. Ya Rabbi! Okuduğum Fatiha-i şerifeleri hediyye eyledim. Kabül eyle. Hasıl olan sevabları, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın ve Alinin ve Eshabının ve bütün alimlerin ve salihlerin ve velilerin rühlarına hediyye eyledim vasıl eyle. Bilhassa İmam-ı a’zam Ebü Hanifenin ve Abdülkadir-i Geylaninin ve İmam-ı Muhammed Gazalinin ve Ebü Bekr-i Sıddikın ve Selman-ı Farisinin ve Kasım ve Ca’fer-i Sadık ve Bayezid-i Bistami ve Ebül Hasen Harkani ve Ebü Ali Farmedi ve Yüsüf-i Hemedani ve Abdülhalık Goncdevani ve Arif-i Rivegeri ve Mahmüd Encirfagnevi ve Ali Ramiteni ve Muhammed Baba Semmasi ve Seyyid Emir Gilal ve Seyyid Muhammed Behaüddin-i Buhari ve Alaüddin-i Attar ve Ya’küb-i Çerhi ve Übeydullah-i Ahrar ve Kadı Muhammed Zahid ve Derviş Muhammed ve Hacegi Emkengi ve Muhammed Baki Billah ve İmam-ı Rabbani Ahmed Farüki ve Muhammed Ma’süm ve Seyfeddin ve Seyyid Nür Muhammed ve Mazher-i Can-ı Canan ve Abdüllah-ı Dehlevi ve Halid-i Bağdadi ve Seyyid Abdüllah şemdini ve Seyyid Taha-i Hakkari ve Seyyid Muhammed Salih ve Seyyid Fehim-i Arvasi ve Seyyid Abdülhakim ibni Mustafa hazretlerinin rühlarına hediyye eyledim, vasıl eyle ya Rabbi. Bu velilerin, bu sevdiklerinin hatırları ve hurmetleri için benim derdime deva ve şifa ihsan eyle, beni bu marazdan halas eyle, bana sıhhat ve afiyet ve emanet ve güzel ahlak ve kaderine rıza ihsan eyle ya Rabbi, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.” Detaylı Bilgi için Medyum Recep Kaplan Hocamıza Müracat Edebilirsiniz.
 Şifa için başka bir dua Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi! Hastalığım sebebi ile düşmanlarımı sevindirme. Kur’an-ı kerimi benim için şifa ve deva eyle. Ben hastayım, sen ise deva ihsan edicisin. Ya Rabbi! i’timad ve ümmidim Sensin. Senin hakkındaki hüsn-i zannımı şifam kıl. Ya Rabbi! Aklımı ve dinimi muhafaza eyle. Azametin hürmetine yakinimi, ya’ni şeksiz şübhesiz imanımı daim eyle. Bana yetecek kadar halal rızk ihsan eyle. Bana eziyyet verecek kimselerin kötülüğünü, şerrini benden uzak kıl. Beni doktorlara muhtac etme. Yer yüzünde (hayattayken) hata ve kusürlarımı setreyle. Kabre girdiğim zamanda bana merhamet eyle. Ya Rabbi! Kıyamet ve hesab gününde beni bağışla, bana magfiret eyle. Besmele-i şerif yolumdur. Allahü tealanın Rahman sıfatı mesnedim, arkadaşımdır. Bana dokunan her türlü kötülükden, düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden ve hasedcilerin hasedlerini ortaya koydukları zaman, onların kötülüklerinden Rahim sıfatın ile beni koru. Allahım! Sen birsin. şerikin ve nazirin yokdur. Detaylı Bilgi için Medyum Recep Kaplan Hocamıza Müracat Edebilirsiniz.

 

Tevhid duası Ya Allah, ya Allah. La ilahe illallah Muhammedün Resülullah. Ya Rahman, ya Rahim, ya afüvvü ya Kerim, fa’fü anni verhamni ya erhamerrahimin! Teveffeni müslimen ve elhıkni bissalihin. Allahümmagfirli ve li-abai ve ümmehati ve li aba-i ve ümmehat-i zevceti ve li-ecdadi ve ceddati ve li-ebnai ve benati ve li-ihveti ve ehavati ve li-a’mami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-üstazi ve li kaffetil mü’minine vel-mü’minat. “Rahmetullahi teala aleyhim ecma’in.

 

Tecdidi iman ve nikah duasıTecdidi iman: Ya Rabbi! Hin-i bülügumdan bu ana gelinceye kadar, islam düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikadlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nadim oldum, pişman oldum, bir daha böyle yanlış inanmamağa ve yapmamağa azm, cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam ve ahiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman etdim. Hepsi hakdır, sadıkdır. Bildirdikleri doğrudur. Amentü billah ve bi-ma cae min indillah, ala muradillah, ve amentü bi-Resülillah ve bi-ma cae min indi Resülillah ala murad-i Resülillah, amentü billahi ve Melaiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel-ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resülüh.

 

Tecdidi nikah: Tecdid-i imandan sonra, iki şahid yanında tecdid-i nikah yapmak iyi olur. Kolaylık olmak için, nikahı yenilemeye hanımdan vekalet almalı, iki şahid yanında, “Öteden beri, nikahım altında bulunan hanımımı, onun tarafından vekil olarak ve tarafımdan asil olarak kendime nikah ettim” demelidir. Camilerde Cuma akşamları yapılan meşhur tecdid-i iman ve tecdid-i nikahı cemaat ile okumak bu hükme dayanmaktadır. Camide, imam efendi, yukarıdaki ifadeyi cemaat ile birlikte söylerse, cemaat birbirlerine şahid olmuş, hanımından vekalet alanların nikahları tazelenmiş olur. Cemaat ile birlikte, “Allahümme inni üridü en üceddidel imane vennikaha tecdiden bi-kavli la ilahe illallah Muhammedün resülullah.”duasını okuyanlar, “İmanınızı La ilahe illallah sözü ile yenileyin!” hadis-i şerifindeki emre uymuş olurlar.

 

Küfürden kurtulmak için dua Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın, her sözünde, her işinde, Allahü tealanın emrlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmağa ehemmiyyet vermiyenin imanı gider, kafir [Allahın düşmanı] olur. Kafir olarak ölen kimse, kabirde azab çeker. Ahıretde Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Af edilmesine, Cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur.
Kafir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işde kafir olmak ihtimali çokdur. Küfrden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi, hergün bir kerre, “Ya Rabbi! Bilerek veya bilmiyerek küfre sebeb olan bir söz söyledim veya bir iş yapdım ise, nadim oldum, pişman oldum. Beni af et” diyerek tevbe etse, Allahü tealaya yalvarsa, muhakkak afv olur. Cehenneme gitmekden kurtulur.
Cehennemde sonsuz yanmamak için, hergün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden daha mühim bir vazife yokdur. Tekrar bildirelim ki, kul hakkı bulunan günahlara tevbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tevbe ederken, bunları kaza etmek lazımdır.

 

Dua kabul olduğunda yapılacak hamd Duası kabul olduğunda, Allahü teala’ya hamd etmelidir. Hadis-i şerifde: “Sizden biriniz hastalıktan şifa bulduğu veya seferden döndüğünde duasının kabül olduğunu sezerse, şöyle dua etmelidir: “Elhamdü lillahillezi biizzetihi ve celalihi tetimmüssalihat” buyurulmuştur. Duanın manası: Hamd o Allahü teala’ya mahsustur ki, izzeti ve celali sayesinde bütün iyi işleri tamamlanır.
Giriştiği işi başarır, arzü ettiğine kavuşursa, elhamdü lillahillezi bini’metihi tetimmüs salihat der. Arzü ettiğine kavuşmazsa, elhamdü lillahi ala külli hal der. Olmamasında gizli bir hikmet olduğunu düşünür. Çünki işlerin en hayırlısı, şüphesiz Allahü teala’nın ihtiyar ettiğidir.

 

Resülullah’ı rüyada görmek için dua Resülullah’ı rü’yada görmek: Rüyasında Peygamber Efendimizi görmek istiyen, ona çok salevat okusun ve şu duayı okumağa devam etsin: “Allahümme rabbel beledil-haram veş-şehril harami vel-hılli verrükni vel-haramı ver-rükni vel-makam ikra’ ala rühi Muhammedin minesselam.”Ebü Hüreyre hazretleri,Resülullah’dan bildirir: “Cuma gecesi iki rek’at namaz kılıp, her rek’atında bir Fatihadan sonra bir Ayete’l-kürsi, oneş İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, öbür Cumaya varmadan beni rüyada görür” buyurdu.

 

Hastalıkta okunacak dua Hastalık halinde, günahlarına tevbe etmesi sünnettir. Hadis-i şerifde: “Bir kul hastalanıp, sonra iyileşince, hali iyi olmazsa, yanındaki hafaza melekleri, biz onu iyileştirdik, ama o afiyyet bulmadı, ya’ni halini düzeltmedi derler” buyuruldu.
Hasta iken şu duayı çok okur: “La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü ebeden. Sübhanellahi Rabbil ibadi ve rabbil bilad. Vel hamdü lillahi kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli hal. Vallahü ekberü kebiren, celalullahi ve kibriyaühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekan. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fağfirli verhamni min zünübi ve eskinni cennete adnin.” Hazret-i Aişe anlatır: Resülullah’dan  duydum: “Birinize derd, keder, hastalık gelince, üç defa “Sübhaneke inni küntü minezzalimin” desin” buyurdu. Hazret-i Enes anlatır. Resülullah’a bir köylü gelip, “ben hastayım, yediğim içtiğim karnımda durmuyor; iyi olmam için bana dua et” dedi. Resülullah: “Bir şey yediğin veya içtiğin zaman, “Bismillahillezi la yedurru me’asmihi şey’ün fil-ardı ve la fissemai ve hüves-semi’ul alim, ya hayyü ya kayyüm” söyle, büyük de olsa, hastalık sana zarar vermez” buyurdu.
Peygamberimiz Eshabına, bütün ağrı ve ateşli hastalıklar için: “Bismillahil kebir eüzü billahil azim min şerri külli ırkın ne’ar ve şerri harrin-nar” duasını okumağı öğretirdi

 

Baş ağrısında okunacak dua Resülullah, Hazret-i Ali’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr süresinin sonunu – Lev enzelna’dan itibaren – oku.” Resülullah’ın Haşr süresinin bu kısmını okuduğu zaman, mübarek elini, mübarek başına koyduğu ve: “Ölüm hariç, bu her hastalığa şifadır” buyurduğu bildirilmiştir. (Bu ayetler, ayatı hırz dualarının içinde vardır.)
Kaybolan kimseye kavuşmak için
Ce’fer-i Huldi hazretleri buyurdu ki: Birşeyin kaybolduğu veya bir kimse ile buluşmak istediğin zaman, ya cami’an-nasi li-yevmin la raybe fih, innallahe la yuhlifül miad, icma’ beyni ve beyne … deyip, kimle ve neyle buluşmak istiyorsa, beni onunla buluştur söyleyip, noktaların olduğu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teala muhakkak seni o şey veya o kimse ile buluşturur. Bunu söylediğim her zaman, duam kabül edildi.

 

Borç ve sıkıntı duası Ebü Abdullah el-Kureşi hazretleri, duası makbül bir zat idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halilürrahman denilen yerdeki İbrahim aleyhisselamın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim aleyhisselamın makamı yanında uyuya kaldı. Rü’yasında İbrahim aleyhisselam tarafından karşılandı. Ebü Abdullah el-Kureşi, İbrahim aleyhisselama; “Ey Halilullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Dua buyurunuz” diye arzetti. Hz. İbrahim de kıtlığın kalkması için dua etti. Ebü Abdullah el-Kureşi daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini öğrendi.
Abdullah Kureşi buyurdu ki:
Bir gün hocam Ebü’r-Rabi bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine öğreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabi bana, “Şu duayı devamlı oku” dedi…
Okumamı istediği dua şöyle idi: “Ya Allah, ya Vahid, ya Mücid, ya Cevad, ya Basit, ya Kerim, ya Vehhab, ya ze’t-Tavl, ya Gani, ya Mugni, ya Fettah, ya Rezzak, ya Alim, ya Hayy, ya Kayyüm, ya Rahman, ya Rahim, ya Bediassemavati vel-ard, ya ze’l-celali vel ikram… Ya Hannan, ya Mennan infehni minke bi nafhati hayrin tugnini biha ammen sivak… in testeftihü fekad caekümü’l-feth… İnna fetehna leke fethan mübina… Nasrun minellahi ve fethun karib… Allahümme ya Gani, ya Hamid, ya Mubdi’, ya Muid, ya Vedüd, ya ze’l-arşil Mecid, ya Fe’alen lima yürid, ikfini bihelalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake vahfazni bima hafizte bihizzikr… Vensurni bima nasarte bihirrusül… inneke ala külli şey’in kadir…”
Sonra bana, “Her kim şu duayı namazlardan sonra, özellikle Cuma namazından sonra okursa, Allahü teala onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahi, Allahü tealanın lutfu, keremi ve inayeti ile öder” dedi.
Kendisi şöyle anlatır:
Bir gün Abdullah el-Muaviri’ye gittim. Bana, “Ey şerif! Başın darda kaldığı zaman, yapacak olduğun bir dua öğreteyim mi?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim. Bunun üzerine şu duayı öğretti: “Ya Vahid, ya Ehad, ya Vacid, ya Cevad, İnfehna minke bi nefhati hayrin inneke ala külli şey’in kadir…”
Başım darda kalmadı…
Abdullah el-Muaviri bu duayı bana öğretmek için okuduktan sonra, başım hiç darda kalmadı, rızkım çoğaldı. Duada, maksadın hasıl olması için, dua eden kimsenin i’tikadının düzgün olması, namazını muntazam kılması ve dinin emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır.
Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca giriftar olursa, “Allahümme inni eüzü bike minel hemmi vel hazeni ve eüzü bike minel aczi vel keseli ve eüzü bike minel cübni vel buhli ve eüzü bike min galebetid deyni ve kahrirrical” duasını okusun, buyurulmuştur.

 

Uykuda korkanın okuyacağı duası Eüzu bi-kelimatillahi’t-tammati min-ğadabihi veşerri ibadihi ve min hemezati’ş-şeyatini ve en yahdurün (Allah’ın gazabından ve kullarının şerrinden, şeytanların uğramasından ve gelmesinden tüm kelimeleriyle Allah’a sığınırım).
Namaza uyanabilmek için: Uyumadan önce, İnnaateyna  Kevser suresini okuyanın ve sabah namazına kalkabilmesi için Allaha sığınanın namaza kalkması kolay olur.

 

Fırtınada okunacak dua Resülullah Efendimiz şiddetli rüzgarlar eserken dizlerinin üzerine oturup “Allahümmec’alha rahmeten ve la tec’alha azaben, Allahümmec’alha riyahan ve la tec’alha lena rihan” duasını okurdu. Ya’ni Allahım! Bu rüzgarları hakkımızda rahmet kıl, azab kılma. Ya Rabbi bunları bizim için rahmet kıl, azab ve elem kılma demektir. Bir de: “Allahümme la taktülna biğadabike ve la tehlükna biazabike ve afina kable zalike” duasını okurdu. Burada da Allahım! Bizi gadabınla öldürme, azabınla helak etme ve bize afiyetler ihsan et buyurulmaktadır.
İbni Abbas buyurdu: Gök gürlerken “Sübhanellezi yüsebbihurra’dü bihamdihi vel melaiketü min hıyfetihi ve hüve ala külli şey’in kadir” duasını okuyan yıldırım düşmesinden korunur.

 

Fakirlikten kurtuluş  duası Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hz.Ömer, “Çalışın, kazanın! Çalışmadan rızık beklemeyin! Allahü teala gökten para yağdırmaz” buyurdu. Hz.Lokman Hakim de, “Çalış, kazan! Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır” buyurdu.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Eve girerken “İhlas” suresini okuyan, fakirlik görmez.”
“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kerre “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teala işini kolaylaştırır.”
“Her gün yüz defa “La havle ve la kuvvete illa billah” diyen fakirlik görmez”
Rızık için endişe etmemelidir! Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
“Her canlının rızkı Allaha aittir.” [Hud 6]
“Şeytan, sizi fakirlikle korkutup, fahşaya sürükler (cimriliğe, her türlü kötülüğe teşvik eder.)” [Bekara 268]
Şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur demek, o dua kabul olmuşsa, ona bir çalışma kapısı açılır veya ummadığı yerden rızka kavuşur demektir. Hastalığı için dua eden de şifaya sebep olan ilaca veya başka bir sebeple sıhhate kavuşur. Çalışmak rızkı artırmaz. Rızkı veren Allahü tealadır. Çalışmak sebebe yapışmaktır. Sebeplere yapışmak sünnettir.
İhtiyaçtan kurtulmak, bereketli rızka kavuşmak için sebeplere yapışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Ömrüm uzun, rızkım bol olsun diyen, akrabasını ziyaret etsin, görüp gözetsin!)
“Sabah uykusu rızka manidir.”
“İhtiyaçlarını insanlara açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allahü tealaya arz eden ise, ihtiyaçtan kurtulur.”
“Rızka kavuşan çok hamd etsin! Rızkı azalırsa istigfar etsin!”
Hamd, “Elhamdülillah”, İstigfar, “Estagfirullah” demektir. İstigfar etmek, günahların affına sebep olan iyilikleri yapmaktır.

 

Borç ve sıkıntı duası Ebü Abdullah el-Kureşi hazretleri, duası makbül bir zat idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halilürrahman denilen yerdeki İbrahim aleyhisselamın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim aleyhisselamın makamı yanında uyuya kaldı. Rü’yasında İbrahim aleyhisselam tarafından karşılandı. Ebü Abdullah el-Kureşi, İbrahim aleyhisselama; “Ey Halilullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Dua buyurunuz” diye arzetti. Hz. İbrahim de kıtlığın kalkması için dua etti. Ebü Abdullah el-Kureşi daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini öğrendi.
Abdullah Kureşi buyurdu ki:
Bir gün hocam Ebü’r-Rabi bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine öğreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabi bana, “Şu duayı devamlı oku” dedi…
Okumamı istediği dua şöyle idi: “Ya Allah, ya Vahid, ya Mücid, ya Cevad, ya Basit, ya Kerim, ya Vehhab, ya ze’t-Tavl, ya Gani, ya Mugni, ya Fettah, ya Rezzak, ya Alim, ya Hayy, ya Kayyüm, ya Rahman, ya Rahim, ya Bediassemavati vel-ard, ya ze’l-celali vel ikram… Ya Hannan, ya Mennan infehni minke bi nafhati hayrin tugnini biha ammen sivak… in testeftihü fekad caekümü’l-feth… İnna fetehna leke fethan mübina… Nasrun minellahi ve fethun karib… Allahümme ya Gani, ya Hamid, ya Mubdi’, ya Muid, ya Vedüd, ya ze’l-arşil Mecid, ya Fe’alen lima yürid, ikfini bihelalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake vahfazni bima hafizte bihizzikr… Vensurni bima nasarte bihirrusül… inneke ala külli şey’in kadir…”
Sonra bana, “Her kim şu duayı namazlardan sonra, özellikle Cuma namazından sonra okursa, Allahü teala onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahi, Allahü tealanın lutfu, keremi ve inayeti ile öder” dedi.
Kendisi şöyle anlatır:
Bir gün Abdullah el-Muaviri’ye gittim. Bana, “Ey şerif! Başın darda kaldığı zaman, yapacak olduğun bir dua öğreteyim mi?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim. Bunun üzerine şu duayı öğretti: “Ya Vahid, ya Ehad, ya Vacid, ya Cevad, İnfehna minke bi nefhati hayrin inneke ala külli şey’in kadir…”
Başım darda kalmadı…
Abdullah el-Muaviri bu duayı bana öğretmek için okuduktan sonra, başım hiç darda kalmadı, rızkım çoğaldı. Duada, maksadın hasıl olması için, dua eden kimsenin i’tikadının düzgün olması, namazını muntazam kılması ve dinin emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır.
Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca giriftar olursa, “Allahümme inni eüzü bike minel hemmi vel hazeni ve eüzü bike minel aczi vel keseli ve eüzü bike minel cübni vel buhli ve eüzü bike min galebetid deyni ve kahrirrical” duasını okusun, buyurulmuştur.

 

Vesveseden kurtuluş duası İmam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki:
Her insana musallat olan en az bir şeytan vardır. Şeytanın vereceği vesveselerden korunmaya çalışmalıdır! Şeytan cahillere daha çok musallat olur. Dinini iyi bilene vesvese veremez.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Kanın damarlarda dolaştığı gibi, şeytan da, insanın vücudunda dolaşır. Açlıkla [az yemekle, oruç tutmakla] onun yollarını daraltın!”
“Şeytan, kalbe vesvese verir. Allahü tealanın ismi söylenince hemen kaçar. Söylenmezse vesvese vermeye devam eder.”
Vesvese, dua ederek, zikrederek azalır ve yok olur. Bunun için, bilhassa günah işleme meyli olduğu zaman, hemen Allahı hatırlamaya, onu anmaya çalışmalı, istigfar, salevat ve dua okuyarak şeytanı uzaklaştırmaya çalışmalıdır! Günahlara tevbe etmelidir! Şeytanın vesvesesinden ve sıkıntılardan kurtulmak için, hergün şu duayı okumalıdır:
“Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!” Detaylı Bilgi için Medyum Recep Kaplan Hocamıza Müracat Edebilirsiniz.

 

Zihin açıklığı, zeka ve hafızanın gelişmesi için dua
Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için bu dua okunur.
“Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetehna leke fethen mubina.” Dokuz defa okunacak.
“Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azameti.” Bin defa okunacak.


Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.