19 Mart Salı;

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 257
hava durumu

Kelimeyi Tevhid Lailaheillallah

Kelimeyi Tevhid Lailaheillallah Kelime-i Tevhid ve Anlamı Etiketler: Kelime-i Tevhid Arapça, Kelime-i Tevhid Hakkında Hadis-i Şerifler, Kelime-i Tevhid Türçe Okunuşu,Kelime-i Tevhid ve...
Bu Haber 5 Aralık 2013 23:33 Yayınlandı

Kelime-i Tevhid ve Anlamı

Etiketler: Kelime-i Tevhid Arapça, Kelime-i Tevhid Hakkında Hadis-i Şerifler, Kelime-i Tevhid Türçe Okunuşu,Kelime-i Tevhid ve Anlamı

Kelime-i Tevhid Arapça okunuşu

Kelime-i Tevhid, Kelimei Tevhit

Kelime-i Tevhid, Kelimei Tevhit

Lâ ilâhe illallah. Muhammed’ün Rasûlullah.

Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed (S.A.V.), O’nun kulu ve elçisidir.

Kuran-ı kerime göre tevhid akidesinin ana ilkesidir, ehli sünnet’e göre “la ilahe illallah, muhammeden resulullah” olarak kullanılmalıdır.

La ilahe; (ilah yoktur) allah tan başka, ibadet edilecek, hükmüne uyulacak, korkulacak, mabut, padişah, rabb yahut kişi yoktur. 
islam a girmek isteyen bir kişi önce bu kelimenin mahiyetini düşünmeli, allah a ne için söz verdiğini ve tutup tutamayacağını , araştırmalı ve okumalıdır. 
Allah a bu sözü verip de yapmayanlar veya öğrenme azmi içinde olmayanlar hükmü başkalarına bırakıp fakat ibadette kusur etmeyenler islam a tam olarak giriş yapıp yapmadıkları hususunda şüphe içinde olmalıdırlar. onun için ibadetlerden önce hüküm konusuna ve ilah konusuna riayet etmemiz gereklidir. 

Allah hem rabb’dır hem ilah dır. o ndan başka rab da yoktur ilah da.bu iki sıfatın birini yahut ikisini o ndan başkasında aramak o ndan başkasına yakıştırmak sapkınlıktır. o halde insan yalnızca allah a kulluk ve ibadet etmeli. 

kelimenin en geniş anlamıyla din hususunda kim ki allah ın emirlerini beğenmeyip de yahut gözardı edip allah ın bir izni ve işareti olmadığı halde inanıp, allah tan başkasına dua eden, o ndan başkasından yardım uman kimse gibi; allah a ortak koşmuş ve allah ın hiçbir zaman affetmeyeceği şirk tavrını benimsemiş olur. 

“Allah ı bırakıp bilginlerini ve din adamlarını rab yerine koydular. meryem in oğlu mesih i de. oysa kendisinden başka ilah olmayan o birr olan ilah a kulluk etmekle emrolunmuşlardı. ortak koşageldikleri şeylerden uzaktır o.

                                                                                                                                                                                           “ tevbe suresi 31

Kelime-i Tevhid Türçe Okunuşu: “Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah.” Şimdi kelime i tevhitte yer alan Arapça kelimeleri ele alarak mana verelim.

Kelime-i Tevhid Anlamı: Kelime i tevhidin derin ve geniş bir manası vardır. Zira nice İslam alimi zikrede zikrede bitirememiştir. Lakin kelime ve kısaca manası şöyledir. 

“Allah’tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah’ın Peygamberidir”

Kelime-i Tevhid Açıklamalı Meali
1. Lâ : Yoktur
2. ilâhe : Hiç Bir İlah.
3. İllallâh : Ancak Allahu Tealadan Başka.
4. Muhammedün : Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vessellem.
5. Resûlüllah.: Yüce Allah’ın c.c göndermiş olduğu Resulüdür.

Kelime-i tevhidin fazileti

1. Takva kelimesidir
2. İhlâs kelimesidir
3. Hakka şehadettir
4. Hakka davettir
5. Şirkten arındıran ve ondan kurtaran bir kelimedir
6. Yaratılanların bundan dolayı yaratıldığı kelimedir
7. Resullerin bundan dolayı gönderilip, kitapların bundan dolayı indirildiği kelimedir
8. Bu kelimeden dolayı cennet ve cehennem yaratılmıştır
9. Bu sebeple resullerin cihatla emredildiği kelimedir
10. Cennetin anahtarıdır
11. Resullerin davetinin anahtarıdır(başlangıcıdır)
12. Allah-u Teâlâ nın Musa ile karşı karşıya konuştuğu kelimedir
13. Cennete girmek için gereken bir bedeldir
14. Ateşten kurtuluştur
15. Bağışlanmayı gerektiren bir kelimedir
16. Bu kelime iyiliklerin en iyisidir
17. O,işlenilen haramları yapılan hataları silmektedir
18. Kalpte kaybolmaya yüz tutmuş olan şeyleri yeniler
19. Allah azze ve celle ye ulaşıncaya dek bütün engelleri kaldıran kelimesidir
20. Allah ın onu söyleyene baktığı ve duasına icabet ettiği bir kelimedir
21. Allahın onu söyleyeni tasdik ettiği kelimedir
22. O nebilerin söylediği sözlerin en faziletlisidir
23. O zikirlerin en faziletlisidir
24. O amellerin en faziletlisi olup sevabı en çok verilen aynı zamanda da köle azat etmeye eşit olan ve şeytandan koruyan bir kelimedir.
25. Mahşer gününün dehşetini giderici ve kabrin yalnızlığını teselli edici olması tevhid kelimesinin faziletlerindendir.
Güzel söz söyleyenler LA İLAHE İLLALLAH’tan daha güzel bir söz söylemediler.

Kelime-i Tevhid Hakkındaki Hadis-i Şerifler

La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin! [Taberânî]

Haramlardan kaçarak, ihlasla, “la ilahe illallah” diyen Cennete girer. [Hatib, Taberânî]

Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir. [Hakim]

Zikrin [Allah’ı anmanın] en faziletlisi la ilahe illallah demektir. [Nesâî]

La ilahe illallah demek 99 belâyı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır. [Deylemî]

İhlasla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlas, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır. İhlas, kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir.

La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur. [Buharî]

Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette ayın 14’ü gibi parlar. [Taberânî] [Yüzüncüyü söylerken “Muhammedün resulullah” ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.]

Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey, la ilahe illallah sözüdür. [Tirmizî]

La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir. [İ.Gazali

La ilahe illallah diyen belâ ve sıkıntılardan kurtulur. [Bezzar]

Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun. [Dare Kutni]

Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur. [Hakim]

La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin! [Taberânî]

Ahiret, dünyaya tercih edilince, La ilahe illallah sözü, Allah’ın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, La ilahe illallah dediği zaman, Allahü teâlâ, “Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin” buyurur. [Beyhekî]

Haramlardan kaçarak, ihlasla, “la ilahe illallah” diyen Cennete girer. [Hatib, Taberânî]

Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir. [Hakim]

Zikrin [Allah’ı anmanın] en faziletlisi la ilahe illallah demektir. [Nesâî]

La ilahe illallah demek 99 belâyı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır. [Deylemî]

İhlasla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlas, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır. İhlas, kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir.

La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur. [Buharî]

Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette ayın 14’ü gibi parlar. [Taberânî] [Yüzüncüyü söylerken “Muhammedün resulullah” ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.]

Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey, la ilahe illallah sözüdür. [Tirmizî]

La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir. [İ.Gazali]

Ölüm halindekilere La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir. [Ebu Nuaym]

La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır. [E.Yala]

La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır. [İ.Ahmed]

 

 La ilahe illallah diyen Cennete girer mi?

La ilahe illallah diyen Cennete girer mi?
Soru: İhlâsla bir defa La ilahe illallah diyerek imanla ölen herkesin Cennete gireceğine, Resulullahın şefaat edeceğine dair hadis yok mu? Yine bir hadiste(İhlâsla “La ilahe illallah” diyen Cennete girer) denmiyor mu? Hiçbir ibadeti yapmasak da, hiçbir haramdan kaçmasak da, Resulullahın bu sözlerine göre Cennete girmeyecek miyiz? Hâşâ Resulullah yalan mı söylüyor? La ilahe illallah diyen İsevi ve Musevi Müslümanlar da Cennete girmeyecek mi?
CEVAP : Yazdığınız hadis-i şerifler doğrudur ama bunların açıklaması vardır. İmam-ı Rabbani hazretleri, (Şartsız bildirilen bir hüküm şartlı olarak anlaşılır) buyuruyor. Mesela koyun eti yemek caizdir. Hüküm şartsız bildirilmiştir. Koyun eti caiz diye canlı bir koyunun bir budunu kesip yiyemeyiz. Ehl-i kitap hariç, gayrimüslim keserse veya kendiliğinden ölürse, leş olur, yenmez. Besmelesiz kesilirse de yenmez. Bu anlaşılınca hangi şartlar altında Cennete girileceği anlaşılır.

Mesela Resulullah efendimiz, (İhlâsla La ilahe illallah diyen Cennete girer) buyurunca (İhlâsla ne demektir?) diye sual ettiler. Cevaben, (Söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır) buyurdu. (Taberani)

Cennete girebilmek için birkaç şart var:

 Birincisi kelime-i tevhidi ihlâsla söylemek gerekiyor. İhlâs ise ibadetleri yaparak haramlardan kaçmaktır. Namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekât vermeyen, hacca gitmeyen de haram işlemiş oluyor. İçki, zina, kumar, yalan, gıybet, hırsızlık, kul hakkına girmek de zaten haramdır.

Sadece La ilahe illallah demek yetmez. Peygamber efendimize de iman etmek, son Peygamber olduğuna şehadet getirmek şarttır. Yani Muhammedün Resulullah demek de gerekir.

Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(İhlâs ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü diyen Cennete girer.) 
[Taberani, Deylemi]

(La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah diyene Cehennem ateşi haramdır.) [Müslim]

(Allah’tan başka ilah olmadığına Allah’ın bir ve ortağı olmadığına ve Muhammed’in Onun kulu ve Resulü olduğuna, keza Cennet ve Cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allahü teâlâ onu Cennetine koyar.)
 [Buhari, Müslim, Tirmizi]

(Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, Resul olarak Muhammed’i seçen yani kabul edip beğenene Cennet vacip olur.)
 [Ebu Davud]

(Kitap ehli olan bir kavme 
[İsevi veya Musevilere] görevle gidince, önce, La ilahe illallah Muhammedün Resulullah demeye davet et. Bunu kabul ederlerse, günde beş vakit namazın farz olduğunu bildir. Bunu da kabul ederlerse, Allah’ın Müslümanların zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen zekâtı farz kıldığını söyle.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

(Size şu beş şeyi emrediyorum. Birincisi Allah’a imandır. Allah’a iman nedir biliyor musunuz? Allah’tan başka mabut olmadığına ve benim son Peygamber olduğuma şehadet etmektir.) 
[Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbni Hibban, Taberani]

Netice:

Müslüman olan Allah’a inanır. Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:

(Allah indinde hak din ancak İslam’dır.)
 [Al-i İmran 19]

(Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.)
 [Maide 3]

(İslam’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) 
[Al-i İmran 85]

(Allah’a ve Resulüne inanmayan
 [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13]

(Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.) 
[Muhammed 33]

 

Kelime-i Tevhid ve AnlamıYorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.