11 Kasım Pazartesi

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 257
hava durumu

Geçim Sıkıntısına, Denenmiş Dualar

Geçim Sıkıntısına, Denenmiş Dualar Geçim Sıkıntısına, Denenmiş Dualar   Geçim Sıkıntısı İçin Dua arayanlar için güzel bir dua.      ...
Bu Haber 25 Nisan 2013 02:28 Yayınlandı

Geçim Sıkıntısına, Denenmiş Dualar

 

Geçim Sıkıntısı İçin Dua arayanlar için güzel bir dua.

Geçim Sıkıntısı İçin Dua

 

 

 

Geçim sıkıntısı çeken kardeşlerimize tavsiye ettiğimiz çok güzel bir dua..

Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
“Biriniz geçim işi zorlaşınca, evinden çıktığı vakit şöyle demesine mani olan nedir?” :

Arapça Okunuşu:
Bismillahi ala nefsi vemeli vediniya Allahumme raddini bi gadaike ve barik li fima kuddirali hatta lauhibba teacile maeğğar te vela teağira maaccelte.

Türkçe Meali[:/b]
“Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah’ın adını okurum. Ey Allah! Beni senin kazana razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de geciktirmeni istemeyeyim.”

………………………………………………………………………

“Sabah uykusu rızka bir pusudur. Çünkü rızıklar seherlerde sabah vakitlerinde dağıtılır. İşim gücüm yerinde gitmiyor fakirim fakirleştim geçim darlığı çekiyorum diyenler sabahları namazlarını kılsınlar yatakta gafil yakalanmasınlar

……………………………………………………………………

Abdullah bin Ömer Radıyallahu Anh naklediyor: Bir adam Rasûlullah Aleyhisselâm’a geldi ve: “Yâ Rasûlallah! Dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı” diye şikâyette bulundu.

Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm: “Sen meleklerin duâsı ve yaratılmışların tesbihinden neredesin? Bütün yaratıklar onunla rızıklanıyorlar, niçin bu tesbihi okumuyorsun” buyurdu.

Adamcağız:

“Yâ Rasûlallah! O tesbih nedir?” deyince Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular:

“Fecrin doğuşundan sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere:

“Sübhanallahi ve bihamdihî, sübhanallahil azîm estağfirullah.”(1)

“Allah’ı tesbih ederim, O’na hamd ederim. Büyük olan Allah’ı tesbih ederim, Allah Teâlâ’dan mağfiret dilerim” de ki, dünya boyun eğerek, alçak bir şekilde sana gelsin. Ve böyle dersen, Allah söylediğin her kelimeye karşılık kıyamet gününe kadar, kendisini tesbih eden bir melek yaratır ki, onun sevabı senin olur” dedi.

……………………………………………………………………

Vâlidemiz Hz.Ümmü Seleme Radıyallahu Anhâ naklediyor: Efendimiz Aleyhisselâm, sabah namazını kıldığında:

“Allahümme innî es’elüke ilmen nâfian ve amelen makbûlen ve rızkan tayyiben”(2)

“Ey Allah’ım! Senden faydalı ilim, kabul edilmiş amel, ve tertemiz rızık isterim” diye duâ ederlerdi.

……………………………………………………………………

Enes İbn–i Mâlik naklediyor: Efendimiz Aleyhisselâm, namaz kıldıktan sonra:

“Eşhedüenlâilâhe illallahü’r– rahmânü’r–rahîm. Allâhümme ezhib anilhemmi vel–hazen”(3)

“Rahman ve Rahim olan Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. Ey Allah’ım, sıkıntıyı ve üzüntüyü benden gider.”

……………………………………………………………………

–”Bir kimse evine geldiğinde Fatiha ve İhlâs Sûresini okursa, Cenâb–ı Hak o evden fakirliği giderir, onun yerine huzur ve bereket ihsan eder.”

……………………………………………………………………

– “Evine girerken İhlâs sûresini okuyan fakirlik görmez.”

……………………………………………………………………

–”Her gün yüz defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” diyen fakirlik derdi çekmez.”(4)

……………………………………………………………………

–Hz. Ali Radıyallahu Anh naklediyor: Kim günde yüz defa:

“Lâilâhe illâllâhü’l–melikü’l hakkulmübîn” derse, bu zikir onun için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur; bununla zenginliği celbetmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur.”(5)

……………………………………………………………………

“Kim bu zikri (“Lâilâhe illâllâhü’l–melikü’l hakkulmübîn”) her gün ikiyüz kere okursa, Allah Teâlâ’dan ne isterse ona verir.”(6)

……………………………………………………………………

Geçim sıkıntısından dert yanan bir kişiye Efendimiz Aleyhisalâtü Vesselâm:

“Sabah namazı ile güneşin doğuşu arasında yüz defa:

“Sübhânallâhi ve bi–hamdihi sübhânallâhi’l azîm estağfirullah” duâsını oku, dilediğin kadar mal sahibi olursun.” buyurdu.(7)

……………………………………………………………………

Ebû Saîdi’l–Hudrî Radıyallahu Anh naklediyor:

Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selem, bir gün mescide geldiğinde Ensar’dan Ebû Umâme’yi kederli şekilde gördü. Ona:

–”Yâ Ebâ Ümâme! Namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun?” diye sordu.

Ebû Ümâme:

–”Yâ Resûlâllah! Bir takım sıkıntılar ve borçlar beni çâresiz bıraktı” dedi. Buna karşılık Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

“Söylediğin zaman, Allah’ın: üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir söz, bir duâ öğreteyim mi sana?” deyince, “Buyur öğret Yâ Resûlallah!”dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu duâyı öğretti.

“Allahümme innî eûzü bike mine’l hemmi ve’l hazen ve eûzü bike mine’l aczi ve’l kesel ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebeti’d–deyni ve kahri’r–ricâl”(9)

……………………………………………………………………

“Ey Allah’ım! Kederden ve hüzünden Sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım, âcizlikten ve tembellikten de Sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından da Sana sığınırım.”

Hz. Ebû Ümâme diyor ki:

Rasûlüllâh’ın öğrettiği bu duâyı sabah akşam okumaya devam ettim. Allah Celle Celaluhu, kısa sürede bütün gam ve kederimi giderdi ve borçlarımı ödetti.” (10)

Ebû Ümâme’nin okudum demesi, kendisine öğretilen sözleri kuru kuruya tekrar ettiğini mi, yoksa bu duâyı okuyup, telkin edilen faaliyeti mi gösterdiğini ifade ediyor?

Söz konusu duanın mesajı şu olabilir:

“Ey Ümâme! Tasa ve üzüntülerine sebep olan borçların mescidde oturmakla bitmez. Şu anda sen; çalışmaktan uzak, pasif ve teşebbüs cesaretinden yoksun bir hal sergiliyorsun. Bu durumdan kurtulmanın çaresi,–Allah’ın yardımını isteyerek– harekete geçmen, kazanarak borçlarını ödemenin yolarını aramandır. Mescidde oturup beklemekle ne üzüntün, ne de borcun biter.”

“Ey yerlerin, göklerin ve her şeyin Rabbi olan Allahım! Her şeyin evveli ve sonu Sensin. Bana borcumu ödettir ve beni fakirlikten kurtar ve zengin kıl.”(11)

“Geçim sıkıntısı ve darlığı çekenlerin bu duâyı okumasına mâni olan nedir?” Yani bu duayı okuyan geçim sıkıntısı çekmez buyurulmaktadır.

Geçim darlığı çekenler, evden çıkarken bu duayı okumalıdır.

RIZIK İÇİN ENDİŞELENMEMEK

“Hiçbir kul, rızkını tamamlamadıkça ölmez. Öyleyse rızkınızı güzellikle helâl yollardan elde etmeye çalışın. Rızkınızın hemen gelivermemesi, sizi günah yollarda rızk aramaya sevk etmesin. Zira Allah’ın katında olana ancak tâatla ulaşılır. Bilmiş olun ki; herkesin rızkı şüphesiz kendisine gelecektir.

“Benim kendisi için yaptığım taksime râzı olanın rızkını bereketlendiririm; kendisi istemese bile dünya ona koşarak gelir”(12)

……………………………………………………………………

“Kim kısmetine razı olmazsa, bereketi kaldırır ve darlık içinde olur. Ecel kişiyi nasıl ararsa, rızık da öyle arar”

“Her şey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin.”

“Senin rızkın taksim edilmiştir ve onu bulacaksın. Her insan rızkına kavuşur, o geri dönmez. Sen Allah’ın taksiminden şikâyetçi olursan, küfrün kapısını çalmış olursun.”

“Ey insanlar! Kanaatte genişlik vardır. İktisatlı davranılırsa kişi yeterli rızka nâil olur. Zühdde rahatlık vardır. Her gelecek yakındır.”

“Zavallı insanoğlu! Fakirlikten korktuğu gibi cehennemden korksaydı, her ikisinden de kurtulurdu. Yine zenginliği istediği gibi cenneti arzulasaydı, her ikisini de elde ederdi.

Eğer dış görünüşü ile insanlardan korkup çekindiği kadar, iç âlemi ile Allah’tan korksaydı, hem dünyada, hem de âhirette mes’ud olurdu.”

“Allâhümme ekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlike ammen sivâk”

BORÇLUNUN DUÂSI

“Allahümmekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlıke ammen sivâk.”(13)

“Allah’ım! Rızkı helâlinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lutfeyle. Beni Senden başkalarına muhtaç eyleme.”

 

“Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi–fazlike ammen sivâke” (bu duayı bir önceki konularda paylaştım)

“Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine âid olan, ey yoktan yaratan ve tekrar iâde edecek olan, ey dostlarına çok acıyan ve çok seven Allah’ım! Beni helâlinle perverde eyle, harama düşürme ve fazl u kereminle Senden başkasına muhtaç eyleme.”

“Bu duâyı cuma namazı sonrası (bayanlar öğle namazı ) veya 5 vakit namaz sonunda okunacaktır.

Yazışmalı bir köle Hz. Ali Radyallâhu Anh’a gelir ve:

“Sahibimle anlaştığım parayı ödemekten âciz kaldım, bana yardın ediniz” der. Damad–ı Nebî Radıyallahu Anh ona:

“Rasûlullah Aleyhisselâtu Vesselâm’ın bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim. Onu okuduğun takdirde üzerinde Sebir dağı kadar borcun olsa da Allah Teâlâ onu sana ödettirir” demiş ve şu duâyı öğretmiştir:

“Allah’ım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme.”(14)

“Borç yükü altında olanların bu duâyı okudukları takdirde, borçları Sebir dağı kadar da olsa, Yüce Allah ödetir.”(15)

İbn–i Abbas Radıyallâhu Anh Efendimiz Aleyhisselâm’dan naklediyor:

“Her kim, Cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan yüz defa:

“Sübhânallahi vebihamdihî sübhânallâhilazîm vebihamdihî estağfirullah,” Yâni:

“Kim Allah’ı tesbih eder, hamd eder ve O’ndan mağfiret dilerim” derse, Allah Teâlâ onun yüzbin günahını, ana babasının da yirmi dörtbin günahını bağışlar.”(16)

İbn–i Hibban da Cumadan sonra yüz kere yukarıdaki tesbihi yapanı Allah Teâlâ’nın zengin edeceğini nakletmiştir.

……………………………………………………………………

Dipnotlar:

1– İthaf: 5 / 13

2– Nesâî,102; İbni Mâce.925; A.Hanbel: 6/ 294–322

3–İbni Sünnî, s.44. no: 112

4– İbni Ebi’d–Dünya: Terğîb.2/ 449

5– Zebîdi: İthaf. 5/131– Hilyetü’l_ Evliyâ.

8/280– K.Ummal: 2/233. n.3896

6– İthaf: 5/131

7– Deylemî, İthaf: 5.181

8– Tirmizî.Deavât: no: 3682

9– Buhârî: K. Deavât.6363– E.Dâvûd: 1555

10– Ebû Dâvûd. Vitir.32

11– Müslim: Zikir.61– Tirmizî: 3460– A.bin Hanbel: 2 / 381

12– Kudsî Hadis

13– Tirmizî: 3563– Buhari:

Kitabü’d–deavât: 6363 , Ezkâr 185) (10)

14– Tirmizi, Deavât:121 no:3558_İthaf: 3/ 271

15– Ezkâr 185

16– İbni Sünnî, Deylemî, İthaf: 3/272

Etiketler:Duaları, Dualarım, Geçim sıkıntısı

[1 ]

Yoruma Acik Alan Henuz yorum yok. Ilk Yorumu siz yapabilirsiniz.Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.