22 Mart Cuma

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 257
hava durumu

Belâ, Tuzak ve İlâhî Gazabdan Korunmak

Belâ, Tuzak ve İlâhî Gazabdan Korunmak Belâ, Tuzak ve İlâhî Gazabdan Korunmak “Allah teâlâ buyuruyor: Ümmetine söyle! On defa sabahleyin desinler, on...
Bu Haber 21 Temmuz 2013 02:03 Yayınlandı
Belâ, Tuzak ve İlâhî Gazabdan Korunmak

“Allah teâlâ buyuruyor: Ümmetine söyle! On defa sabahleyin

desinler, on defa akşamleyin, on defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde dünyâ belâları onlardan def olunur. Akşam demeleri mukabilinde şeytanın tuzaklarından kurtulurlar. Sabahleyin demelerine mukabil gadabımdan mahfuz kalırlar. ” (37)

 


(37) krş. Tuhfetû’z-zakirîn, 197.

 

 

Eygi: İslam Dünyasında Niçin Bunca Bela ve Musibet Var

 

Milli gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi, İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan kaos ortamına dikkat çekerek “tüm bu bela ve musibetler neden oluyor” sorusuna cevaplar verdi..

İşte Eygi’nin o yazısı

ALLAHÜ Teala insanlara ezelde “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormuştu, insanlar da “Evet Sen elbette bizim Rabbimizsin” cevabını vererek Yüce Yaratan ile ahd ü misak yapmışlardı.

Biz Müslümanlar dünya hayatında bu ahd ü misakı hatırlayanlarız.

Bu ahd ü misakın şartları vardır.

Rabb olarak Allahü Tealadan,

Kitabullah ve düstur olarak Kur’an-ı Kerimden,

Din olarak, Allah katında tek hak din olan İslamdan,

Nebi ve Resul olarak Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamdan,

Şeriat olarak Şeriat-ı Garra-ı İslamiyeden,

Ahlak sistemi olarak hükümleri, kuralları, emir yasak ve öğütleri Kur’andan, Sünnetten çıkartılmış İslam ahlakından… razı ve hoşnud olmamız ve onun uygulama ile ilgili hükümleri hayata geçirmemiz gerekir.

Tarih boyunca Müslümanların başlarına zaman zaman çok belalar ve musibetler gelmiştir ama bugünkü belalar, sıkıntılar, musibetler, afetler geneldir.

Bunun sebebi İslam dünyasının, ezelde yapmış olduğu ahd ü misaka aykırı günahlara, isyanlara, yanlışlıklara, fısk ve fücura batmış olmasıdır. Allahü Teala biz Müslümanlara birlik, ittihad, vifak emr ediyor, tek bir Ümmet olmamızı bildiriyor ama biz elli küsur ülke ve devlete ayrılmışız. Bu devlet ve ülkeler arasında gevşek bir birlik bile yok. Mesela pasaportsuz seyahat edilen, aynı paraya sahip bir İslam Birliği yok.

Osmanlı Ümmet birliği olsaydı Filistin, Suriye, Irak bugünkü hale düşer miydi?

Kendisine itaat etmemiz, yolundan ve Sünnetinden gitmemiz kesinlikle emr edilmiş olan Resulullah (Salat ve selam olsun ona) bize kafirlere benzemememizi emr ediyor, biz ise, onlar sıçan deliğine girseler peşlerinden girecek kadar mukallid olmuşuz.

Bize günde beş kez namaz kılmamız emr edilmiş, biz bu namazları yitirmişiz, şehvetlerimize uymuşuz.

İslamın temel emirlerinden biri adalettir. Hani Cuma hutbelerinde okunan ayette geçen adalet. Biz adaletten uzaklaşmışız.

Bize zekat vermemiz emr edilmiştir ama bizim bir kısmımız hiç vermez, yahut az verir, bazen de verdiği para ve mal zekat yerine geçmez. Çünkü Kur’ana, Sünnete , Şeriata, fıkha uygun olarak verilmemiş, zekat uğrularına kaptırılmıştır.

Allah bizden güzel ahlak istiyor, şu İslam dünyasının ahlakına bakınız. Her yerde yolsuzluk, rüşvet, haram ve kirli zenginlikler; düşmanlıklar, rekabetler, çekişmeler, tepişmeler var.

Ezeldeki ahd ü misaka aykırı kötülükleri, günahları, fısk ve fücurları, isyan ve tuğyanları yegân yegân saymaya kalksam yazmakla bitmez.

İşte İslamdan uzaklaştığımız, ezeldeki sözümüzü dünya hayatında tutmadığımız için tokat üzerine tokat yiyoruz.

Bu tokatlardan, musibet ve belalardan kurtulmanın tek yolu Allaha ve Resulüne hakkıyla itaat etmek, Kur’anın yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden kaçınmak, Sünnet ve Şeriat yoluna girmektir.

Bunun için de Müslümanların, en azından onların yüzde seksenini oluşturan Sünnî Müslümanların tek bir Ümmet olmaları, tek bir râşid İmam-ı Kebire biat ve itaat etmeleriyle mümkün olabilir.

Osmanlının kuruluş ve yükseliş devrinde Padişahtan, Sadrazamdan en önemsiz gedaya kadar herkes namaz kılıyordu.

İslam kadınları tesettür kıyafetine bürünüyordu.

Dünya hayatı ile ilgili işler Şeriat kanunları veya bu kanunlara aykırı olmayan örfî kanunlarla hallediliyordu.

Bugün İslam yüzde doksan beş ismden ve resmden ibaret kalmıştır.

Kale içinden feth edilmiştir, Kur’ana ve Sünnete dayanan Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığını beğenmeyenler yeni İslamlar türetmeye çalışıyor.

Bid’at Mutezile mezhebi bile hortlatılmıştır.

Bin parçadan oluşan İslam Protestanlığı…

Fazlurrahmanın, Kur’anın üç yüz küsur muhkem ayetini inkar eden bozuk ve sapık mezhebi.

Her biri ayrı telden çalan bine yakın hizip fırka, İslamcılık mezhebi…

Rüşvet, suiistimal, haksızlık, haram rantlar ve komisyonlar, ribalar, yüksek binalar, zinalar, lüks, israf, tebzir, sefahatin=beyinsizliğin bin çeşidi gırla gidiyor.

Vaktiyle Darü’l-Hilafe olan İstanbulda Ramazan aylarında güpe gündüz açıkça ve açıkta yenilip içiliyor.

İçki, kumar (millîsi de var!), zina, fuhuş, KDV’li yasal seks köleliği, azgınlık azgınlık azgınlık, günah ve isyan selleri…

Uyuşturucuda yedi yaş sınırı…

Akşam güneş batınca bazı büyük şehirlerin bazı yerlerinde fındık fıstık gibi ne satılıyor?

Evet, ezelde yapmış olduğumuz ahd ü misaka dönmezsek, ona uymazsak daha çok bela ve musibetler gelir.

Ezelde verilen ahd ü misaka hıyanetin ve isyanın sonu elbette iyi olmaz. Türkiyede ve İslam dünyasında niçin bu kadar afet ve felaket oluyor diye soran kardeşimize cevaptır bu yazım.Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.