17 Kasım Pazar

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'bitkisel'@'localhost' (using password: NO) in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bitkisel/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 257
hava durumu

Basilli Dizanteri (Kanlı ishal) Nedir Tedavisi

Basilli Dizanteri (Kanlı ishal) Nedir Tedavisi Basilli Dizanteri (Kanlı ishal) Nedir Tedavisi . Basilli dizanteriden korunmanın temelini kişisel temizlik ile mikrop bulaşabilecek...
Bu Haber 10 Mart 2013 19:21 Yayınlandı

Basilli Dizanteri (Kanlı ishal) Nedir Tedavisi

.
Basilli dizanteriden korunmanın temelini kişisel temizlik ile mikrop bulaşabilecek her türlü eşyanın mikroplardan arındırılması oluşturur.

.

Basilli dizanteri akut ve bulaşıcı bir bağırsak enfeksiyonudur. Kanlı, irinli ve sümüksü ishale, ateşe, karın ağrısına, makatta ağrılı kas kasılmalarına ve sık sık dışkılama isteğine yol açar.

.

Basilli Dizanteri Nedenleri, Basilli Dizanteri Etkeni

Basilli dizanterinin etkeni Shigella cinsi mikroorganizmalardır. Çomak biçimli bu bakterilerden Shigella dyseteriae dışında Shigella flexneri ve Shigella sonnei türleri de dizanteri etkeni olabilir. Basiller vücuda ağız yoluyla girer, incebağırsağın son bölümü ve ka­lınbağırsak mukozası hücrelerine yerle­şir. Burada üreyerek mukoza yıkımına neden olan basiller bölgede yoğun bir alyuvar birikimini başlatır. Ayrıca kesin sınırları olan yüzeysel ülserler (yara) yaparlar.

.

Dizanteri Bulaşma Yolları

Shigella cinsi mikroorganizmalar yalnız hasta ya da taşıyıcı insanlarda yaşar. Genellikle iyileşme dönemindeki hasta­lar taşıyıcıdır ve iyileştikten sonraki bir­kaç hafta boyunca hastalık yapıcı mik­roorganizmaları bulaştırmayı sürdürür­ler. Olguların yüzde 5-10 kadarı kronik taşıyıcılardan kaynaklanır. Aynca sağ­lıklı kişiler de Shigella taşıyıcısı olabi­lirler. Bütün olgularda hastalık dışkı-ağız yoluyla bulaşır. Hastalık özellikle kirli ellerle doğrudan ve kirli sularla yı­kanmış yiyeceklerin yenmesiyle de do­laylı olarak bulaşabilir. Bu arada hasta­ların ya da taşıyıcıların dışkılarına ko­nan sinekler de hastalığın yayılmasında önemli rol oynar.

.

Basilli Dizanteri Belirtileri

Basilli dizanterinin kendine özgü bir hastalık tablosu vardır, ama bu değişik biçimlerde ortaya çıkmasını engelle­mez. İyi gidişli, görece hafif olgular muayene sırasında kolayca gözden ka­çabilir. Buna karşılık akut gidişli, şid­detli olgular zamanında tedavi edil­mezse kısa sürede ölümle sonuçlanabi­lir.
Hastalığın ağırlığı özellikle hastalık etkeninin türüyle ilişkilidir. Etken Shi­gella dysentreiae türü bakterileri ise hastalığın en akut biçimi ortaya çıkar. Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür. Kuluçka dönemini ishal, karın ağrısı, iş­tahsızlık ve genel durum bozukluğu gö­rülen, ama ateşin yükselmediği kısa bir ara dönem izler; bu dönemde hastalığın doğru tanışma ulaşmak çok güçtür. Hastalık titreme nöbetiyle yükselen 39-40°C’nin üzerinde bir ateş, bulantı, kus­ma, şiddetli karın ağrısı, sık ve sulu dış-kılama ile başlar. Dışkılama sayısının 24 saatte 50’yi aştığı olgular görülmüş­tür. Dışkı mukus-irin karışımı, kanlı balgama benzer. İyi gidişli, hafif olgu­larda hasta 3-4 günde iyileşir. Ağır ol­gularda iyileşme süresi daha uzundur. Hastalığın kesin tanısı hasta ve taşıyıcı­ların dışkısında hastalık etkeni bakteri­lerin araştırılmasıyla konur. Ağır olgu­larda ve hastalıktan sonraki 2-3 hafta içinde yapılan özgün antikor testleri de olumlu sonuç verir.

.

• İlk belirtileri normal bir bağırsak iltihabı gibidir: Karm ağrı­sı, ishal, kusma, baş ağrısı ve ateş yapar.
• Bir gün içinde ishal şiddetlenir ve sonunda kanla karışarak cam gibi saydam bir sıvı halini alır.
• Hasta çok sık olarak tuvalet ihtiyacı duyar. Tuvalet sırasın­da şiddetli karın ağrıları hissedilir.
• Hasta sık sık tuvalete çıktığı için vücut aşırı sıvı kaybetmek­ten kan dolaşımında bozulma olur ve müdahale edilmediği takdir­de ölümle sonuçlanır.

.

Basilli Dizanteri Tedavisi

Basilli dizanteri tedavisinin temel ama­cı hastanın yitirdiği suyu yerine koy­maktır. Sürekli ishal vücudun su-tuz dengesini ciddi biçimde bozar. Su-tuz dengesini yeniden sağlamak için hasta­ya damar yoluyla yeterli miktarda ve plazmadaki yoğunluklarına uygun oran­da tuzlu su eriyikleri verilir. Sıvının ağız yoluyla verilmesi gerekiyorsa ve başka bir olanak yoksa Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi bir litre su içine 20 gr şeker, 3,5 gr tuz (sodyum klorür), 2,5 gr sodyum bikarbonat ve 1,5 gr po­tasyum klorür katılarak hazırlanacak bi­leşiğin verilmesidir. Hastaya 6 saat içinde yitirdiğinin 2 katı kadar sıvı ve­rilmeli, bunun da üçte ikisi Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği bileşik, üçte bi­ri normal su olmalıdır. Ayrıca bağırsak hareketlerini ketleyen hiçbir ishal kesici ilaç kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar ters etki gösterir.

.

Basilli dizanterinin tedavisinde anti­biyotik kullanımı hâlâ önerilmektedir. Ama antibiyotik tedavisinin bağırsakta dizanteri etkeninin bulunma süresini, uzattığı ve bu nedenle hafif olgularda, hastaya yalnızca sıvı verilmesi gerekti­ği de öne sürülmektedir.

.
Hastalığın akut döneminde hastaya pirinç lapası, bol sıvı ve meyve suyu verilir. Daha sonra et suyu, şehriye, haşlanmış balık, kıyma, elma gibi be­sinler de eklenebilir.

.

Basilli dizanteri bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Ama hafif olguların bü­yük çoğunluğu kolaylıkla gözden kaça­bilir. Hastanın ağırlığına göre tedavi hastanede ya da evde yapılabilir. Her iki durumda da hastalık etkenleri tü­müyle yok oluncaya değin hasta sürekli izlenmelidir. Hastanın idrar ve dışkısı­nın değdiği her şey ve tedavi gördüğü çevrede her türlü eşyanın tam olarak mikroplardan arındırılması gerekir. Hastaya bakan kimseler de sağlık kural­larına, özellikle ellerinin temizliğine dikkat etmelidirler.

.

Savaş bölgelerinde, sağlık kaidelerine uyalmayan pis çevreler­de, ruhsal gerginlik ve huzursuzluk yaşanan topluluklarda, uzun müddet pişmiş yemek yerine soğuk ve kuru yiyeceklerle beslenil­diğinde “şigella” adı verilen hastalık yapıcı bir basilin ortaya çık­tığı tesbit edilmiştir.

.

Bu basil, insandan insana doğrudan geçtiği gibi; yiyeceklere ve insan pisliğine konan sinekler tarafmdan da taşınır.

.

Vücuda girdikten bir hafta sonra, bazan daha evvel, tesirini göstermeye başlarlar. Önce kahn barsak zarında yerleşip iltihap oluştururlar. Çıkardıkları zehirli maddeler barsaklar tarafından emilerek kana karışır ve oradan bütün organizmaya dağılır.

.

Ne Yapmalı?

• İshal şiddetlenip kanla karışık geldiği zaman derhal doktor müdahalesi gereklidir.
• Antibiyotik ve sülfamit tedavisi ile beraber,,bol sulu yiyecekler verilir.
• Papatya çayı, kaynatılmış kuru böğürtlen suyu ve rendelenmiş elma oldukça etkilidir.

.

DİKKAT:


• Tedavide geç kalmdığı zaman hastalık atlatılsa dahi “dizanteri romatizması” dediğimiz inatçı bir eklem romatizması bırakır. Göz iltihaplarına sebep olduğu vakalar da az değildir.
• Tedavi sırasında hastanın mutlaka ayrılması gerekir.
• Bu arada taşıyıcı olmaları sebebiyle sineklerle mücadele edilmelidir.

.

Basillerin kalın barsakta yerleşerek karın ağrısı, ateş ve ishal şeklinde başlattıkları hastalık olan basilli dizanteri de,dışkıda kan ve mukus bulunur, tenezm denilen sık sık dışarı çıkma isteği belirgindir. Teşhis için dışkıda Shigella grubu bakteriler aranır. Amipli dizanteriye göre daha ağır ve toksik bir tablo ve daha sık dışarı çıkma vardır.Tedavi için antibiotik (Ampisilin) veya sülfamitler (Baktrim) kullanılır. Hastaya sulu gıdalar vermeli, su kaybını ağızdan, gerekirse damardan glikozlu ve tuzlu serumlar vererek karşılamalıdır.

.

Basilli dizanteride kas ağrıları görülür mü?

Şiddetli ishal önemli miktarda potasyum kaybına yol açtığından özellikle kaslarda ağrı ve belirgin bir yorgunluk görülür. Potasyum kaybı bazı en­der durumlarda felç benzeri bir gelişmeye yol açarsa da bu potasyum ve­rilmesiyle kaslar hızla iyileşir.

.
Basilli dizanterideki karın ağrısı akut apandisiti andırabilir mi?

Ağrı, karnın sağ yanında duyulduğundan akut apandisit kuşkusu uyandıra­bilir. Ağrının ishalle birlikte ortaya çıkması ise akut apandisitte genellikle kabızlık görüldüğünden tanıyı kolaylaştırır.

.

Basilli dizanteride bilinç bulanıklığı görülür mü?

İshal nedeniyle büyük oranda sıvı ve başta potasyum olmak üzere elektro­lit kaybı, özellikle çocuk hastalarda havale nöbetlerine, şiddetli baş ağrısı­na ve sinir sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir. Bazı durumlarda bağır­saklardan kan dolaşımına geçen zehirli maddeler, menenjiti düşündüren belirtilere neden olabilir.

.

Basilli dizanteri tanışma ulaşmada kan tahlilleri yardımcı olur mu?

Tanı amacıyla yapılan kan tahlilleri her zaman yararlı olmaz. Bazen en­feksiyona bağlı olarak değişiklik gösterir; bazen de bütünüyle yararsızdır. En yararlı inceleme, hastalığın akut döneminde yapılan dışkı tahlilidir.

.
Dizanteri için Şifalı Bitkiler

Şifalı Bitkiler > Bitkiler, Bitki Çayları, Meyveler, Sebzeler, Baharatlar

.

Bulaşıcı ve salgın bir hastalıktır. Hastada, ishal görülür. Dışkısı kanlı ve sümüklüdür. İştahsızlık karın ağrısı ve ateş de vardır Su veya besinlerle bulaşır. İki çeşit dizanteri vardır.

.
– Amipli Dizanteri : Vücuda mikrop girmesinden 10-21 gün sonra hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastada kanlı ishal, ateş, karın krampları, kilo kaybı, ve halsizlik görülür.

.
– Basilli Dizanteri : Mikrobun vücuda girmesinden 2-7 gün sonra belirtileri ortaya çıkar. Hastalığın salgın halini almasında kara sinekler başrolü oynar. Hastada; kanlı ve balgam kıvamında ishal, karın ağrısı, halsizlik ve ateş görülür.

Yapılacak ilk iş; hastayı, sağlamlardan ayırmaktır.

Tedavi maksadıyla aşağıdaki reçeteler kullanılır.

.

Tedavi için gerekli malzeme : Su, tuz.
Hazırlanışı : Bir gün boyunca, hiç bir şey yenmez. Sadece tuzlu su içilir.

ayva İshal ve dizanteriyi keser. Mide ve bağırsakları kuvvetlendirir. İnce bağırsak iltihabını giderir. Kanı temizler. Çarpıntıyı dindirir.

ceviz Yaprakları ve kabuklarıyla hazırlanan ilaçlar kanı temizler, kansızlığı giderir. İshal ve dizanteriyi keser. Verem ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir. Saç ve elleri boyamakta da kullanılır. Bitki bilimcilere göre bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri ile Chinon Juglon adlı aktif madde içeren cevizin hem içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Her sabah kahvaltıda bir miktar ceviz içi yenmesinin zekayı geliştirdiğini belirten uzmanlar, yeşil ceviz meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde erkeklerde cinsel gücü artırdığını belirtti. Vücudu besleyip güçlendiren cevizin yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor: ? Nasırlar üzerine konulan ceviz yağı zamanla bunların yok olmasını sağlar. ? Taze dalların kabukları ve meyvelerinin kabukları ile karıştırılıp kaynatılarak elde edilen sıvı mideyi kuvvetlendirir. ? Ceviz yapraklarından yapılan çay iştah açar, mideyi kuvvetlendirir, boğaz hastalıklarına iyi gelir. ? Bir miktar ceviz yaprağı banyo suyuna karıştırılırsa cilt hastalıklarına iyi gelir. ? Ceviz yaprakları pişirilerek çıbanların üzerine sarılırsa iyileşmesini sağlar. ? Ceviz yağı yüz lekelerinin üzerine sürülüp masaj yapılırsa lekeler yok olur.

kaynanadili dizanteri ve ishali giderir.

.

Kanlı İshal; Bulunması Gereken Şifalı Bitkiler:

Eşek kulağı otu, Altın otu, Bakla, Hanımeli yaprağı, Sirke

Hazırlanış Şekli:

– Eşek kulağı bitkisinin yaprakları kurutulduktan sonra suda haşlanır. Elde edilen su bir saat dinlendirildikten sonra süzülür. Tedavi süresince sabah-akşam birer fincan içilir.

– Altın otu, sirke ile kaynatılır. Süzüldükten sonra tedavi süresince kahvaltıdan önce bir fincan içilir.

– Bakla, kabuğu ile birlikte sirke suyunda pişirildikten sonra tedavi süresince günde dört saat ara ile yarımşar kase yenir. Hanımelinin yaprağı veya kabuğu suda kaynatılır. Süzülerek elde edilen suyu sabah-akşam birer bar­dak içilir.Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.